Tsjakkaa!-gevoel

In zijn artikel in W&O van 4 jan. meent prof. Drenth dat grafologie gerangschikt kan worden onder de occulte en paranormale bewegingen in onze post-moderne tijd. Deze ongedifferentieerde vergelijking, mag ik het een mandje appels en peren noemen dat de heer Drenth ons aanbiedt, bevat ook zure druiven. Voelt de hoogleraar zich misschien verwant aan de op 79-jarige leeftijd gekozen paus Paulus IV die volgens hem gezegd zou hebben: 'De wereld wil bedrogen zijn' en dit in verband brengt met bovengenoemde esotherische bewegingen?

Paul Paulus IV zag de inquisitie als het meest geschikte instrument tot onderdrukking van alles wat niet orthodox leek in het jaar 1555. Wat zou de analytisch-empirische psycholoog toch met de voor hem niet-welgezinde, niet-wetenschappelijke geesten voor hebben?

    • C. Ellemers