Toch 4 jaar beurs voor VWO'ers aan hogescholen

ROTTERDAM, 18 JAN. VWO'ers die naar het hoger beroepsonderwijs gaan, krijgen na 1998 toch vier jaar studiefinanciering. De beursperiode voor de meeste MBO'ers die een vervolgstudie gaan volgen aan een hogeschool wordt in 1998 wel verlaagd naar drie jaar.

Dit zijn minister Ritzen en staatssecretaris Nuis (beiden onderwijs) gisteren overeengekomen met het bestuur van de HBO-raad. In september publiceerden de bewindslieden nog een plan volgens welk ook de VWO'ers op een hogeschool nog maar drie jaar studiefinanciering zouden krijgen. Volgens alle plannen blijft overigens de studiefinanciering van havisten die naar het hoger beroepsonderwijs gaan vier jaar.

In totaal wilden Ritzen en Nuis met hun oude plan na het jaar 2001 jaarlijks 140 miljoen gulden bezuinigen op de uitgaven voor studiefinanciering. De helft daarvan, zeventig miljoen, blijft intact omdat het plan MBO'ers op een hogeschool nog maar drie jaar studiefinanciering te geven grotendeels in stand blijft. De resterende zeventig miljoen wordt gekort op het budget van de hogescholen. Om deze korting te compenseren zullen de hogescholen 'alles op alles' zetten om de studieduur van de betrokken VWO'ers terug te brengen van gemiddeld 4,2 jaar tot 3,7 jaar, aldus het principe-akkoord. Dit zou de hogescholen ongeveer zeventig miljoen gulden moeten opleveren. Ook zal worden gestimuleerd dat meer VWO'ers dan nu - eventueel halverwege hun studie - zullen kiezen voor een deeltijdopleiding gecombineerd met een baan. Als dat leidt tot lagere uitgaven in de studiefinanciering zal dat geld ten goede komen aan de hogescholen, zo heeft Ritzen beloofd.

Met dit principe-akkoord, waarover zich vanmiddag nog de hogescholen moesten uitspreken, hebben Ritzen en Nuis toegegeven aan de druk van de fracties van PvdA, VVD en D66 in de Tweede Kamer, die vorige week al een gezamenlijk alternatief plan bekendmaakten met ongeveer dezelfde inhoud als het huidige akkoord. Op 29 januari zal de Kamer over de plannen vergaderen. Aanvankelijk verzette Ritzen zich sterk tegen deze oplossing omdat hij vreesde dat de hogescholen niet in staat zouden zijn de VWO'ers sneller door de opleiding te loodsen als deze studenten wel gewoon hun recht op langere studiefinanciering zouden houden.

Volgens het nu bereikte principe-akkoord zal voor MBO'ers na 1998 gelden dat als ze nog maar drie jaar studiefinanciering krijgen als ze een verwante hogeschoolopleiding kiezen. MBO'ers die een niet-verwante studie kiezen krijgen wel vier jaar beurs.