Swire Pacific stapt in joint venture Smit Internationale

Het offshorebedrijf Swire Pacific gaat voor eenderde deelnemen in het aandelenkapitaal van Smit-Lloyd Shilbaya, een gezamenlijke onderneming voor scheepsbevoorrading van het Rotterdamse sleepvaartbedrijf Smit Internationale en het Egyptische Shilbaya Marine.

In ruil brengt Swire Pacific drie bevoorradingsschepen in. Daardoor stijgt het aantal vaartuigen van de gezamenlijke onderneming naar zes. De schepen varen onder Egyptische vlag in de Golf van Suez.

Het bedrijf wordt omgedoopt tot Smit Swire Shilaya. Met 170 werknemers wordt in hoofdzaak gevaren voor de maritieme projectontwikkelaar Egyptian Development Co. Geisum, Gupco and Petrobel. In 1995 behaalde het een omzet van 7,3 miljoen dollar.