Straatmarkt moet veel dynamischer worden

DEN HAAG, 18 JAN. De omzet en werkgelegenheid bij de markten staan de komende jaren onder druk. Dit heeft te maken met de stagnerende consumptieve bestedingen, de bedreigde positie van de binnensteden en de toenemende concurrentie binnen de detailhandel. Meer professionalisering van de markten is daarom noodzakelijk. Dat constateert het Hoofdbedrijfschap Detailhandel in een vandaag verschenen rapport.

Het marktaandeel van de markten loopt terug. De markten moeten zich daarom volgens de onderzoekers bezinnen op de openingstijden. Wellicht moeten ze later open en later sluiten. Ook moeten allerlei belemmerende regels worden afgeschaft, zodat er meer dynamiek in de branche komt. Zo bestaat de traditionele regel dat een koopman persoonlijk aanwezig moet zijn.

Verder wordt geconstateerd dat de vaak individualistisch ingestelde kooplieden meer bereidheid moeten tonen gezamenlijk reclame te maken voor hun markt. De kooplieden moeten bovendien inspelen op de wens van de consument om elektronisch te betalen. De uitstalling van de waren in de stands kan veel beter.

De markten in het centrum van steden leveren een belangrijke bijdrage aan de levendigheid en levensvatbaarheid van binnensteden en hun winkels. De slechte bereikbaarheid van binnensteden en de steeds hogere parkeertarieven vormen echter een bedreiging voor de positie van de markten in het centrum. (ANP)