Rapport: leger Z-Afrika was betrokken bij smokkel ivoor

PRETORIA, 18 JAN. Het Zuidafrikaanse leger was tussen 1975 en 1987 betrokken bij het uitmoorden van beschermde diersoorten en de smokkel van hoorn en ivoor, aldus een officiële Zuidafrikaanse onderzoekscommissie die gisteren haar rapport presenteerde. Het leger zou vooral deelgenomen hebben aan het uitmoorden van olifanten en rinocerossen in Angola en in Noordoost-Namibië.

Volgens de onderzoekscommissie, die vorig jaar door de Zuidafrikaanse president, Nelson Mandela, werd ingesteld, is er geen reden om aan te nemen dat er na 1987 van betrokkenheid van het leger bij smokkel sprake is geweest. Daarmee gaf zij aan niet te geloven in de beweringen van milieu-activisten die zeggen dat het leger zich nog steeds met de smokkel bezighoudt.

Tussen 1975 en 1987 werd Namibië bezet door Zuid-Afrika. Het Zuidafrikaanse leger trok toen regelmatig Angola in om guerrillastrijders van de Namibische bevrijdingsbewegingen SWAPO te achtervolgen. De opbrengsten van de smokkel, waarvoor door het ministerie van defensie toestemming zou hebben gegeven, zouden gebruikt zijn om de strijd van de Angolese rebellenbeweging UNITA tegen de regering in Luanda te steunen.

In het rapport van de commissie wordt ook de rol van prins Bernhard bij de strijd tegen de illegale hoorns van neushoorns beschreven. Overigens gaf de prins in 1991 al toe anderhalf miljoen gulden gestoken te hebben in een organisatie die de illegale handel wilde bestrijden. Deze zogeheten Operatie-Lock werd uitgevoerd door een firma met de naam KAS Enterprises Ltd. Een van de activiteiten van de firma was om door de aankoop van hoorn binnen te dringen in de illegale handel. (AFP, AP, Reuter)