Politieman: houseparty is werk van de duivel

LEEUWARDEN, 18 JAN. Houseparties zijn het werk van de duivel. Drugs, oorverdovende muziek, mensen in trance: allemaal bewijzen dat de satan er zijn vernietigend werk doet. De dansfeesten moeten daarom verboden worden.

Dat vindt althans W. Veenstra, inspecteur criminaliteitsbestrijding van de politie Friesland. De politie in Friesland is in verlegenheid gebracht door Veenstra's uitspraken in het Friesch Dagblad. Vorig jaar stelde de politie een intern rapport op om een gezamenlijke gedragslijn op te stellen voor het optreden bij dergelijke feesten. Dat werd nodig geacht nadat was gebleken dat op een grote houseparty in Deinum verdovende middelen waren verhandeld.

Volgens een politiewoordvoerder is het eindrapport op de plank gelegd, omdat er geen goed onderbouwd advies uit naar voren kwam. Het Friesch Dagblad besteedde deze week aandacht aan de interne rapportage. Daarbij werd Veenstra, één van de opstellers, aan het woord gelaten. Hij verklaarde de parties vanuit zijn christelijke achtergrond af te keuren. Veenstra beschouwt ze als een duivels fenomeen en pleit voor een algemeen verbod.

Woordvoerder H. Oenema van de politie Friesland haast zich te zeggen dat de inspecteur op persoonlijke titel heeft gesproken. “Zijn uitspraken zijn niet verstandig. Wij distantiëren ons er volledig van.” Dat de duivel zich manifesteert op de dansfeesten is ook niet in het rapport terug te vinden, aldus Oenema. Veenstra zal op het matje worden geroepen. Of er een officiële berisping volgt, wil de politie niet zeggen.