Personeel spreekt van crisissfeer bij Fokker

ROTTERDAM/DEN HAAG, 18 JAN. De vakbonden en het personeel van Fokker zijn zeer pessimistisch over het verloop van de onderhandelingen tussen DASA en de Nederlandse overheid. De medewerkers van de noodlijdende vliegtuigbouwer zijn bang dat de onderhandelingen mislukken en spreken van een crisissituatie.

Volgens vakbondsbestuurders is in het bedrijf paniek uitgebroken. Secretaris G. Melchers van de centrale ondernemingsraad zegt dat Fokker failliet gaat als de onderhandelingen niet vóór maandag tot een goed einde komen. Dan komt de raad van commissarissen van Daimler-Benz, het moederconcern van DASA, bijeen om zich over de kwestie te buigen. “Er is nu een patstellling ontstaan over steunverlening. Als er niets gebeurt vóór maandag valt het doek voor Fokker”, meent Melchers. Bestuurder P. van Bers van de Industriebond FNV toonde zich onthutst over de situatie. “Het is onvoorstelbaar dat dit dreigt te gebeuren. Dit kan en mag niet en moet ten koste van alles worden voorkomen”, zei hij over het dreigende faillissement.

Fokker-bestuursvoorzitter B. van Schaik heeft vanochtend overleg gehad met minister Wijers van economische zaken. Van Schaik heeft de minister volgens een woordvoerder van Fokker verteld wat er kan gebeuren als de onderhandelingspartijen niet nader tot elkaar komen. “Onder vier ogen zijn de zaken nog eens doorgenomen. Van Schaik heeft alles gedaan wat kan bijdragen aan de redding van Fokker”, aldus de woordvoerder.

Een delegatie van de centrale ondernemingsraad en de vakbonden had vanochtend een gesprek met minister Wijers waarin ze volledige opening van zaken eisten. Volgens COR-voorzitter B. Bernardus van Fokker gaat het om een “wanhoopsdaad”. Hij ziet het als een “ultieme poging” om de patstelling te doorbreken. Ook Daimler-topman Schrempp is door de bonden en de COR uitgenodigd vóór maandag te komen praten. Het is nog niet duidelijk of hij deze uitnodiging aanvaardt.

De vermogensverhoudingen van Fokker zijn dermate slecht - het bedrijf heeft een negatief eigen vermogen - dat het bedrijf eigenlijk failliet is. Het wordt op de been gehouden door garanties van Daimler/DASA. Om de vermogensverhoudingen van Fokker gezond te maken, is een totale geldinjectie van circa 2,5 miljard gulden nodig. De Nederlandse overheid moet daarvan volgens DASA 1,5 miljard gulden voor haar rekening nemen. DASA geeft als argument dat “overal de luchtvaartindustrie door regeringen wordt gesteund”. De Nederlandse Staat heeft nog maar een aandeel van 11 procent in Fokker en op papier is ze dat al kwijt. Bij de overgang van Fokker naar DASA is namelijk bepaald dat de Nederlandse Staat haar resterende belang zal verkopen. DASA kan elk moment de aandelen opvragen en de Staat der Nederlanden kan ze elk moment aanbieden. Vanaf dat moment is Fokker een honderd procent dochter van DASA.

Bronnen in Den Haag willen niet zeggen hoe ver de overheid inmiddels is opgeschoven in de onderhandelingen. Aanvankelijk wilde Nederland alleen de 800 miljoen à 1 miljard gulden die het nog van Fokker te goed heeft als steun geven. DASA wil echter helemaal niet praten over deze ontwikkelingskredieten. Dat geld zou Nederland immers volgens de Duitsers toch kwijt zijn als Fokker failliet gaat. Van Nederlandse kant wordt erop gewezen dat het hier om belastinggeld gaat, waarbij het kabinet ervan uitgaat dat ze het terugkrijgt.

Inmiddels zijn er diverse onderhandelingsrondes tussen de Nederlandse onderhandelaar Maljers en de Duitse onderhandelaar, DASA-topman Bischoff geweest. Deze onderhandelingen zijn naar verluidt “nog lang niet afgerond”. Geen van de partijen heeft een laatste bod op tafel gelegd. Om economische reden zou Nederland Fokker moeten laten vallen, zo zeggen bronnen in Den Haag, maar om politiek redenen is het moeilijk om een bedrijf met 7.400 werknemers, veel kennis en veel toeleveranciers failliet te laten verklaren. Dat is ook de reden dat premier Kok zich er nu mee gaat bemoeien. De door DASA gevraagde steun gaat ver uit boven de middelen die minister Wijers voor eventuele steun beschikbaar heeft.