Pekel of zand

In W&O van 4 jan. wordt de zoutschade genoemd die bomen en struiken in het voorjaar vertonen, niet het minst in de stedelijke gebieden. Maar ook het bermgras heeft van het zout strooien te lijden en soms treedt er vissterfte op. Dit kan men misschien een tijdelijke schade noemen. Het lijkt mij echter, dat de schade van jaren en jaren achtereen groter zal zijn en worden. Een alternatief is het strooien met zand. Maar volgens Rinus Haas veroorzaakt dit in de Nederlandse situatie veel en ernstige verstoppingen aan de riolen, waardoor de problemen alleen maar groter worden.

Nu was het erg opvallend dat diezelfde dag op de Friese televisie en radio werd gemeld dat de gemeente Harlingen weer met het strooien van zand was begonnen. Het werkte tegen sommige vormen van gladheid beter en het was bovendien stukken goedkoper namelijk ƒ 30,- tegen ƒ 100,- per ton. En dat in een stad waar met een zoutfabriek is gestart die het zout daar uit de grond haalt. Nu is het mogelijk dat Harlingen de beschikking heeft over goedkoop zand, wat een extra ronde langs de rioleringsputjes wel goedmaakt. Maar dan nog. Hoeveel kilometers weg zijn er niet in Nederland, waar de pekel langs verlaagde bermen in de sloot terechtkomt of via putjes die ook regelrecht naar de sloten afvoeren. Daar is geen of betrekkelijk weinig sprake van verstopping.

Misschien moet het probleem van de verzilting - en ook dat van de gladheid - nog eens opnieuw worden bekeken.

    • S. van den Burg