Parlement EU oneens over omgang met lobby

BRUSSEL, 18 JAN. Het Europees Parlement in Straatsburg is gisteren hopeloos met zichzelf in de knoop geraakt over het stellen van regels voor de omgang met belangengroepen.

Een chaotisch verlopen stemming mondde uit in een patstelling, met als gevolg dat lobbyisten in Straatsburg en Brussel voorlopig onbelemmerd hun werk kunnen blijven doen. Ook komt er nog geen openbaar register waarin de Europarlementariërs al hun financiële belangen melden.

Binnen het Europese Parlement bestaat brede overeenstemming over de noodzaak van regelgeving voor lobbyisten. Zo moet er een gedragscode komen, gekoppeld aan een registratieplicht voor lobbyisten. Maar oplaaiende verdeeldheid tussen met name de twee grootste fracties in het Parlement, de christen-democraten en de socialisten, over het toestaan van schenkingen, reisjes en dergelijke aan parlementariërs, fractiemedewerkers en ambtenaren, leidde er toe dat gisteren geen enkel besluit werd genomen.

Na afloop van de stemming beschuldigden woedende parlementariërs elkaar over en weer van “hypocrisie” en van het beschadigen van het toch al niet beste imago van het Europees Parlement. Het parlement dringt bij de Europese ministers en bij de Europese Commissie voortdurend aan op meer openheid en doorzichtigheid, maar slaagt er zelf niet in die openheid en duidelijkheid te verwezenlijken. Dat maakt onze rol er niet geloofwaardiger op, zo werd van verschillende zijden opgemerkt.

In het voorstel dat op de agenda stond, werd omschreven dat giften van lobbyisten van meer dan 1000 ecu (2100 gulden) per jaar gemeld zouden moeten worden. De christen-democratische fractie diende deze week evenwel een amendement in waarin die drempel was weggehaald, en waarin werd gepleit voor een algeheel verbod op “schenkingen, vergoedingen of voordelen aan parlementsleden, die van invloed kunnen zijn op hun stemgedrag”. Met uitzondering van onder andere Duitse socialisten stemde de socialistische fractie gisteren tegen deze 'aanscherping'. De meeste socialisten menen dat er helemaal geen sprake is van 'aanscherping' van de voorgestelde regels, maar dat met de toevoeging, die alleen gaat om schenkingen die van invloed zijn op het stemgedrag, juist het omgekeerde effect wordt bereikt. “Geen parlementariër zal toegeven dat hij zich laat beïnvloeden door giften”, aldus het Nederlandse parlementslid Alman Metten (PvdA). Mogelijk zal later dit jaar een nieuwe poging tot parlementaire overeenstemming worden ondernomen.