NUON handhaaft winstniveau

NUON, het energiebedrijf voor Gelderland, Friesland en Flevoland, heeft 74 miljoen gulden winst geboekt over 1995. Dat is ongeveer even veel als in 1994. De maatschappij spreekt van een “bevredigend jaar”. Voor 1996 wordt eenzelfde resultaat verwacht.

Het elektriciteitsverbruik binnen het NUON-gebied groeide met 3 procent, terwijl de klanten 1 procent meer gas afnamen. De gasafname bleef door de warme zomer aanvankelijk achter, maar de koude decembermaand tilde de jaarafzet toch nog naar een redelijk niveau. NUON heeft ruim een miljoen elektriciteits- en bijna 400.000 gasaansluitingen. De warmte-afname groeide met 11 procent, en was het gevolg van een grotere afzet per klant en van uitbreiding van het aantal klanten. Door onder meer het warme zomerweer steeg het waterverbruik met 5 procent.

NUON haalde in 1995 de voorgenomen besparing in het kader van het Milieu Actie Plan. Omgerekend werd 190 miljoen kubieke meter aardgas bespaard.

Ir. T. Swelheim, voorzitter van de hoofddirectie, deelde mee dat ook NUON overgaat tot het aanbieden van “Groene Stroom”, die bij NUON overigens “natuurstroom” gaat heten. De consument blijkt bereid een hogere prijs te betalen voor stroom uit duurzame energie. NUON wil het vermogen van de windmolenparkjes in Friesland verhogen van 15 megawatt tot 50 megawatt.