Nieuwe start voor Credit Lyonnais

De Franse bank Credit Lyonnais heeft in Nederland geen goede reputatie. Dat is zo onmiskenbaar dat deze bank geen poging doet om de slechte naam te verhullen. De hoop is gericht op de toekomst. Nu nog ervaart Credit Lyonnais de faam van de bank die met dubieuze zaken miljarden verloor als een handicap bij het zakendoen in Nederland. Maar de Franse bank is sinds enkele weken in een nieuwe gedaante op de Nederlandse markt en rekent erop dat de handicap van de naam snel overwonnen zal zijn. Daarvoor moeten wel eerst genoeg klanten aa ngetrokken worden die tevreden zijn over de diensten die de bank aanbiedt. Dat dienstenpakket is overigens, anders dan Credit Lyonnais tot vorig jaar in Nederland bood, zeer beperkt en uitsluitend gericht op internationaal opererende ondernemingen.

Credit Lyonnais kocht in 1981 Slavenburg's Bank, de wegens zwart geld transacties in opspraak geraakte bank in Rotterdam. Die aankoop bleek een kat in de zak te zijn. Dat was volgens een topman van Credit Lyonnais te wijten aan de gebroeders Piet en Ruud Slavenburg, de Rotterdamse bankiers die zich “schurken” toonden, en aan dr. J. Zijlstra die als president van de Nederlandsche Bank de toestand bij Slavenburg rooskleuriger zou hebben voorgesteld dan hij in werkelijkheid was.

Een nieuwe start werd gemaakt door de naam van Slavenburg te veranderen in Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN). Deze bank kreeg wereldwijde publiciteit door de zaken die werden gedaan met het dubieuze Italiaanse zakenduo Fiorini en Paretti. De verliezen die ontstonden door leningen van meer dan twee miljard dollar aan deze Italiaanse financiële goochelaars, droegen uiteindelijk fors bij tot de moeilijkheden waarin de moederbank in Parijs begin jaren negentig belandde. Slechts met gigantische steun van de enige aandeelhouder, de Franse staat, kon Credit Lyonnais uit de nesten worden gewerkt.

Een consequentie was wel dat een einde kwam aan de dromen binnen het hoofdkantoor van Credit Lyonnais om behalve de grootste bank van Frankrijk ook de grootste bank van Europa en misschien zelfs van de wereld te worden. De internationale expansie door middel van een groot netwerk buitenlandse filialen, begonnen met de aankoop van Slavenburg's Bank in 1981, was voorbij. Buitenlandse filialen moesten verkocht worden. Zo werd Credit Lyonnais Bank Nederland vorig jaar verkocht aan de Belgische Generale Bank.

Die verkoop van de bank in Nederland werd door Franse medewerkers van Credit Lyonnais als zeer pijnlijk ervaren. Het was niet alleen het einde van een droom, het was ook een persoonlijk afscheid. Ondanks alle problemen waren tussen Parijs en Rotterdam veel persoonlijke relaties ontstaan.

Sinds eind december heeft Credit Lyonnais met een Amsterdams agentschap dat rechtstreeks onder Parijs ressorteert weer een eigen gezicht in Nederland. Dat kantoor met nu nog twaalf, maar binnenkort dertig medewerkers, staat onder leiding van Bruno Martin. Dat is een bankier met veel internationale ervaring - onder meer bij een Amerikaanse bank - die al eerder buitenlandse moeilijkheden voor Credit Lyonnais heeft opgelost. Hij heeft het filiaal dat Credit Lyonnais in 1986 in Zweden begon geheel gesaneerd. Credit Lyonnais was in Zweden als gevolg van slecht beleid zwaar in de problemen gekomen.

De Nederlandse situatie is echter geheel anders. Hier heeft Martin geen bestaande bank met bestaande problemen en bovendien, zoals in Zweden gebeurde, een affaire als het weglopen op één dag van tweehonderd klanten omdat de Franse president Chirac tot kernproeven heeft besloten. Na de verkoop van Credit Lyonnais Bank Nederland aan de Belgische Generale Bank begint hij hier met niets. Hij heeft slechts het zwaar beschadigde imago van Credit Lyonnais dat veranderd moet worden.

Met diensten als export financiering en kapitaalmarkt transacties rekent Credit Lyonnais erop snel klanten aan zich te kunnen binden die bereid zijn het verleden te vergeten. Er worden alweer banden aangehaald met ondernemingen die internationale zaken deden met het “oude” Credit Lyonnais dat vorig jaar aan de Generale Bank is verkocht. De gedachte bij Credit Lyonnais is dat bedrijven zich niet alleen de slechte reputatie bank herinneren. Ze kunnen ook niet vergeten zijn dat de Franse bank ze in sommige gevallen betere diensten kon bieden dan concurrenten.

Credit Lyonnais gaat nieuwe klanten wel zeer zorgvuldig bekijken. Men realiseert zich goed dat als de bank opnieuw met fraudeurs blijkt op te trekken, geheugens over de slechte reputatie zullen worden opgefrist.

    • Ben van der Velden