Musea krijgen vier miljoen voor aankopen

ROTTERDAM, 18 JANUARI. Negentien Nederlandse musea met collecties van 20ste-eeuwse kunst ontvangen de komende twee jaar in totaal vier miljoen gulden voor het doen van aankopen. Vier museale aanvragen daartoe heeft de Mondriaan Stichting afgewezen. De subsidies variëren van honderd- tot vierhonderdduizend gulden.

Het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Van Abbemuseum in Eindhoven en het Centraal Museum in Utrecht ontvangen het maximale bedrag vier ton. Het Frans Halsmuseum en het Drents Museum krijgen een ton toebedeeld. Aanvankelijk werd deze ondersteuning gelijkelijk onder de musea verdeeld. Een voorwaarde voor deze subsidie is dat het museum zelf al over een aankoopbudget van honderdduizend gulden beschikt. De stichting heeft de betrokken 19 musea verzocht mee te werken aan een soepel bruikleenverkeer, zodat de musea die in mindere mate of helemaal niet voor de subsidie in aanmerking zijn gekomen, indirect profijt kunnen hebben van deelcollecties elders en toekomstige aanwinsten. Overigens zal de Mondriaan Stichting, een stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en musea met een jaarlijks budget van 21 miljoen gulden, volgende week bij het ministerie van OCW een bedrag van vier miljoen gulden extra aanvragen. Dit bedrag is bestemd voor de aankoopbudgetten van de drie à vier belangrijkste musea voor moderne beeldende kunst in Nederland. Daarmee wil de stichting bijdragen aan een meer gelijkwaardige positie van deze internationaal opererende musea, zoals Stedelijk Museum in Amsterdam en Boymans-van Beuningen in Rotterdam, ten opzichte van buitenlandse musea.