Maximum dagloon

In 'Een stap(je) terug' (NRC Handelsblad, 13 januari) ontbreekt een belangrijk gegeven. In de eerste kolom staat: “...recht op zeventig procent van het laatstverdiende loon”. Dit is op zich wel juist, maar het is gebonden aan een maximum van zeventig procent van het dagloon, vorig jaar vastgesteld op 286,84 gulden. Deze laatste beperking ontbreekt in het bericht en daarmee worden verwachtingen gewekt, die achteraf erg tegenvallen, want velen komen al gauw boven de genoemde grens uit.

    • W. Verhoeven