Machinerie voor invoering 'euro' komt op toeren

AMSTERDAM, 18 JAN. “De toekomst begint nu.” Met deze kreet, die thesaurier-generaal van het ministerie van financiën H. Brouwer onlangs op MTV tegenkwam, vatte de topambtenaar gisteren de noodzakelijke voorbereidingen op de Economische en Monetaire Unie in Europa samen. De vraag of die muntunie er nu wel of niet komt op 1 januari 1999 deed nauwelijks terzake op het seminar Europa. Een munt, een markt? dat ABN Amro gisteren organiseerde.

Het EMU-project is van een dusdanige omvang en grijpt zo diep in, dat geen bank, bedrijf of overheid het zich kan veroorloven te gokken op uitstel of mislukking. Er zijn nog maar 35 maanden te gaan, en langzaam komt de machinerie op gang die Nederland moet voorbereiden op de 'ene' munt.

Nadat ING in de persoon van bestuurder C. Maas de voorzitter leverde van de stuurgroep die voor de Europese Commissie de eerste verkenningen uitvoerde voor de invoering van de gemeenschappelijke munt, en de Rabo in de persoon van topman H. Wijffels de muntunie al geruime tijd tot een van de zwaartepunten van het externe beleid maakte, was het gisteren de beurt aan ABN Amro om zich te profileren op het gebied van de muntunie. De bijeenkomst was het startschot van een internationale roadshow rond de 'euro' die de bank de eerstvolgende weken in Europa houdt.

Hoe groot de onzekerheid en onbekendheid nog is in het bedrijfsleven bleek uit de opkomst gisteren, die de verwachting van ABN Amro verre overtrof. Aan de nationale en Europese overheid de taak die onzekerheden weg te nemen. Volgende week begint de Europese Commissie met een driedaagse conferentie in Brussel een grootscheeps Europees publiciteitsoffensief rond de invoering van de 'euro', zoals de gemeenschappelijke munt gaat heten. En ook in Nederland raken de voorbereidingen op gang. De regering heeft, zo kondigde Brouwer aan, een 'nationaal forum' opgezet onder zijn voorzitterschap, om de invoering van de munt in Nederland voor te bereiden. In dat forum, dat eind deze maand zijn eerste bijeenkomst houdt, nemen overheid, werkgevers, werknemers, consumentenorganisaties en de financiële sector zitting. Dat forum moet zich buigen over een breed scala aan nog op te lossen problemen, van de omzetting van hypotheken en andere leningen in de 'euro' tot de verandering van de Bankwet.

De banken, als 'dragers' van het geldverkeer, zijn al lang bezig met hun voorbereidingen, want zij zijn het die, de de woorden van ABN Amro-topman J. Kalff, “het pad moeten effenen” voor de rest van het bedrijfsleven. Ook de de grote concerns zijn al van start. Philips' financiële topman D. Eustace, een verklaard voorstander van de muntunie, zei al een jaar de beschikking te hebben over een interne werkgroep die de gevolgen van de invoering van de ene munt voor het concern inventariseert. Philips grijpt de overgang aan om meteen ook de verschillende financiële systemen in zijn vestigingen te stroomlijnen.

Brouwer maande het overige bedrijfsleven gisteren tot spoed bij het invoeren van een eigen draaiboek voor de overgang van de gemeenschappelijke munt. Zo stipte hij bijvoorbeeld de noodzaak aan om tijdig voorzien te zijn van automatiseringsdeskundigen, die in de loop naar 1999 drukbezet en schaars kunnen worden. Ook al omdat een jaar later het jaar 2000 begint, met alle noodzakelijke software-aanpassingen van dien.

Organisator ABN Amro moest er gisteren zelf aan te pas komen om een al te groot euro-enthousiasme te remmen. R. van den Brink, directeur-generaal Vastrentende Waarden houdt, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het rentebedrijf van de bank, rekening met een scenario waarin de 'euro' er niet komt en het renteverschil tussen Duitsland en Frankrijk tijdelijk fors kan oplopen, zoals bij eerdere crises al gebeurde.

bankbestuurder P. Ribourdouille bnenadrukte dat Nederland aan een van de belangrijkste criteria voor toetreding tot de munt, een 'bevredigend' dalende staatschuldquote, nog steeds niet voldoet. “Het is pijnlijk dat in het zonnige jaar dat 1996 lijkt te worden op dit terrein geen vooruitgang wordt geboekt,” zo bekritiseerde hij de regering-Kok. “Wij gaan er echter van uit dat Nederland alsnog de stappen zet die nodig zijn om per 1999 toe te treden,” voegde hij daar aan toe. Met nog 35 maanden te gaan, kunnen banken en bedrijven zich een ander uitgangspunt niet permitteren.

    • Maarten Schinkel