Krasnapolsky in Caransa-, Doelen- en Schillerhotel

Grand Hotel Krasnapolsky, het enige genoteerde hotelfonds aan de Amsterdamse beurs, neemt per 1 maart de exploitatie over van de Amsterdamse hotels Caransa, Doelen en Schiller. Door deze uitbreiding zal Krasnapolsky beschikken over 429 vijfsterren- en 250 viersterrenkamers in Amsterdam. De exploitatie van de drie hotels is thans in handen van de maatschappij Karena te Amsterdam. M. Caransa bv zal overigens eigenaar blijven van het onroerend goed. De overneming heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid van de ongeveer 80 werknemers van de drie hotels. De omzet van de hotels bedraagt bij elkaar 14 miljoen gulden.

De drie viersterrenhotels met in totaal 250 kamers zullen ingrijpend worden gerenoveerd. Twee van de drie hotels, Caransa en Schiller, zijn gevestigd aan het Rembrandtplein. Het Doelenhotel bevindt zich aan de Nieuwe Doelenstraat, dichtbij Hotel de l'Europe, dat eigendom is van Heineken.