KPMG: Eurotunnel is technisch failliet

LONDEN, 18 JAN. Het accountantsbedrijf dat in Frankrijk op de financiële gegevens van Eurotunnel toeziet, heeft de autoriteiten gemeld dat de exploitant van de Kanaaltunnel technisch niet meer in staat is om aan zijn geldelijke verplichtingen te voldoen.

Die melding geeft Eurotunnel het recht de Franse rechtbank te vragen om een bemiddelaar aan te stellen. Zo'n bemiddelaar heeft de bevoegdheid om tot een bindende regeling met de schuldeisers te komen en wordt door het bedrijf omschreven “als een soort vriendelijke oom die meningsverschillen uit de weg helpt ruimen”.

Maar een woordvoerder van Eurotunnel verzekert dat de firma op het moment helemaal niet van plan is om de hulp van een bemiddelaar in te roepen. Eurotunnel geeft er de voorkeur aan om de onderhandelingen met de banken over een ingrijpende financiële herstructurering voorlopig zelf te blijven voeren. Die besprekingen zijn begonnen nadat Eurotunnel in september de rentebetalingen voor maximaal achttien maanden heeft opgeschort. Het bedrijf kon de 700 miljoen pond rente op een schuldenlast van acht miljard pond niet meer betalen. Door het uitstel bestaat er tot maart volgend jaar geen enkel gevaar dat de onderneming bankroet gaat, zei vanmorgen een zegsman van Eurotunnel. Maar volgens de Franse wet was het accountantsbedrijf KPMG verplicht te melden dat de inkomsten van Eurotunnel niet toereikend zijn om aan de rentebetalingen te voldoen. Als een aacountant zo'n waarschuwing achterwege laat, kan hij bij een faillissement aansprakelijk worden gesteld voor de schulden.