Jodenweg

In het artikel 'Vledderveense Jodenweg' (NRC Handelsblad, 10 januari) zegt W.Q. Klomp dat de naam 'Jodenweg' verkeerd geïnterpreteerd kan worden, omdat het bij bepaalde lieden associaties kan oproepen als 'weg met de joden'. Dat zou volgens hem ook de reden zijn waarom er in Nederland weinig straten zijn met de naam 'Beatrixweg' of 'Clausweg'.

Deze redenering bevreemdde mij enorm. Door mijn werk heb ik veel te maken met tenaamstellingen (ook met namen van straten en plaatsen). Daarom heb ik een en ander eens verder uitgezocht.

Welnu, wat prins Claus betreft heeft de heer Klomp gelijk. Er is geen 'Clausweg' in Nederland. Naar koningin Beatrix zijn echter liefst twintig wegen vernoemd (al dan niet in combinatie met prinses of koningin). Zouden de verantwoordelijke ambtenaren van de betreffende gemeenten hier geen bedenkingen hebben gehad? Me dunkt van niet. Zo is er een anekdote van iemand die in de jaren vijftig in een dorpje in Groningen, na de destalinisatie in Rusland de plaatselijke 'Stalinstraat' wel wilde omdopen in de 'Stalinweg'. Deze suggestie werd met luid gelach ontvangen. Het was in die situatie dan ook een goede woordgrap. Het lijkt mij daarom ook kortzichtig van de heer Klomp om een, in dit geval, slechte woordgrap tot reden van bezorgdheid te promoveren.

Er is overigens volgens mijn gegevens nog een 'Jodenweg' in Nederland, en wel in het dorp Anevelde. Van daaruit geen klachten. En ik zou willen zeggen: Houden zo!

    • H.T. Wandt