'HSL is voor elitaire treinreiziger'

BREDA, 18 JAN. Met veel bier, waaronder een van het type Moeder Overste, gingen Westbrabanders en Vlamingen gisteravond in een vol café in Breda in discussie over de hogesnelheidslijn (HSL). De bijeenkomst was georganiseerd door de Bredase milieugroep De Groene Koepel en viel dus, anders dan in Zuid-Holland, niet onder de officiële inspraakprocedure.

De toon was al gezet voordat het actiekoor Tegen de wind mee 'Ons landje gaat naar de klote door de hogesnelheidstrein' zong. Men was immers allemaal tegen. Dat gold voor de tuinder uit een Bredaas stadsdeel over wiens grondgebied de HSL wellicht zal gaan lopen, maar ook voor twee oudere revolutionairen die het gesprek lardeerden met “U liegt, het is misdadig, krijg je daar nu geen buikpijn van?”

Op het podium, waar politici uit beide landen hun zegje deden, ontpopte zich een grensoverschrijdende tegenstelling. Het raadslid J. Konings van de Christelijke Volks Partij (CVP) in de gemeenteraad van Brasschaat, dat sprak namens de 71 Vlaamse Gemeenten ten Noorden van Antwerpen, noemde de aanleg van de HSL “een immorele en onverantwoord hoge uitgave”. Zijn collega J. Malcorps, die in het Vlaamse parlement zit namens de partij Agalev, wat staat voor Anders gaan leven, voegde eraan toe dat de aanleg ten koste zal gaan van andere Belgische spoorwegen. Volgens hem moet er honderd miljard frank (5,5 miljard gulden) op Vlaams gebied worden geïnvesteerd. Bovendien is de HSL voor wat hij noemde “elitaire reizigers”. “Laat de trein lopen over bestaande sporen, ook al zal hij daardoor een bitsje trager gaan”, stelde Malcorps voor.

Aan Nederlandse kant toonden de Tweede-Kamerleden G. Leers (CDA) en mevrouw M. Vos (GroenLinks) zich voorstander. Volgens beiden kan de HSL het aantal vliegbewegingen op de korte afstand aanmerkelijk terugdringen. Vos: “Maar als je het doet, doe het dan zo dat landschap en natuur zoveel mogelijk worden gespaard en er zo weinig mogelijk geluidsoverlast is. Laat dat dan maar wat extra geld kosten. Liever meer rails dan meer asfalt.”

West-Brabant ziet de aanleg van de HSL, die daar op geen enkel station zal stoppen, met grote vrees tegemoet. De provincie wil dat het tracé zoveel mogelijk samenvalt met de autosnelweg A16 (Breda-Antwerpen). Dat is de zogenoemde voorkeursvariant, die ook het kabinet voor ogen heeft. De gemeenten Prinsenbeek en Breda willen dat er in dat geval extra ondertunneling komt. Een Prinsenbeekse wethouder zei gisteravond: “Anders wordt onze gemeente totaal onleefbaar.” De Vlaamse regering wil een tracé dat meer westelijk loopt via Bergen op Zoom. Antwerpen daarentegen kiest voor het tracé via Breda. De milieuvereniging van Rijsbergen op Nederlands gebied wil helemaal geen HSL: “De grenzen aan de groei zijn bereikt”, zei een woordvoerder gisteravond.

    • Max Paumen