Hersenletsel al bij jonge boksers

LONDEN, 18 JAN. Boksers kunnen al heel vroeg in hun carrière een hersenbeschadiging oplopen en pas een fysieke waarschuwing krijgen als het al te laat is. Britse artsen stellen dat na een autopsie op een 23-jarige bokser die in de ring stierf. Het onderzoek wees uit dat de ongelukkige al blijvend hersenletsel had voordat de volgende kwetsuur in het hoofd hem noodlottig werd. Jennian Geddes, als specialist verbonden aan het Royal Londen Hospital, schrijft in het blad voor Neuropathologie en Toegepaste Neurobiologie dat de hersenen van het slachtoffer structurele afwijkingen vertoonden die veel lijken op wat is vastgesteld bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.

“We hebben aanwijzingen gevonden voor al lang bestaand hersenletsel en, omdat er geen enkel bewijs was voor enige ziekte of trauma bij zijn leven, moeten we concluderen dat de vele klappen tegen het hoofd de oorzaak zijn”, vertelde Geddes. De jonge bokser had geen problemen met zijn gezondheid totdat een hersenbloeding hem fataal werd, al was hij volgens de onderzoekster “wel wat vergeetachtig”. Volgens Geddes is het de eerste keer dat zoiets is vastgesteld bij een bokser van pas 23. Ze onderwierp ook het hersenweefsel van een acht jaar geleden al overleden jeugdige bokser aan een nieuw onderzoek en vond vergelijkbare afwijkingen.