Franse regering lanceert plan voor probleemwijken

PARIJS, 18 JAN. Meer banen en veiligheid. Dat is het doel van een nieuw plan voor de probleemwijken bij Frankrijks grote steden. Premier Alain Juppé ontvouwde vandaag een pakket maatregelen, dat door de regering niet langer een 'Marshall-plan voor de banlieues' wordt genoemd en volgens haar critici tekortschiet.

Vorig jaar braken voortdurend rellen uit in de talloze betonnen voorsteden waar een hoog percentage immigranten woont. Velen van hen hebben weinig kans zich omhoog te werken omdat het werk en nuttige voorbeelden in de omgeving ontbreken. Als presidentskandidaat maakte Jacques Chirac toen een thema van deze groeiende kloof tussen de banlieues en de rest van Frankrijk.

Premier Juppé bezocht vandaag een aantal van deze achterstandswijken in Marseille, de stad waar minister van binnenlandse en stadszaken Jean-Claude Gaudin burgemeester is. Tot de aangekondigde maatregelen behoren: vormen van belastingvrijdom (om winkels en andere bedrijven terug te lokken), het terugbrengen van de overheid in de banlieue, het verkorten van juridische procedures (in de talrijke kleine strafrechtzaken), het verbeteren van de gebouwde omgeving, het uitbreiden van de lokale democratie en het creëren van enige tienduizenden 'stadsbanen' (meer beheerders van flatgebouwen) - een aanzienlijk deel daarvan zou voor jongeren moeten zijn.

De socialistische oppositie en de pressiegroep SOS Racisme hebben al kritisch gereageerd op de plannen, die tot één miljard gulden zouden vergen. Volgens hen heeft de berg een muis gebaard, gezien de grote verhalen van Chirac en zijn regering. Minister Gaudin geeft aan dat de regering openstaat voor overleg over de voorstellen met zoveel mogelijk betrokkenen. De regering heeft “meer als architect dan als brandweer” willen optreden.

In Marseille hielden de vakbonden van overheidspersoneel, die de landelijke stakingsgolf van december het langst hebben volgehouden, vandaag al weer prikacties om premier Juppé te herinneren aan al zijn onopgeloste sociale en economische problemen. Ook in de honderden banlieues van het land moet hij niet op acuut enthousiasme rekenen. Opeenvolgende Franse regeringen zijn de laatste twintig jaar al met heel wat spectaculaire programma's gekomen die het leven in deze quartiers difficiles niet merkbaar verlicht hebben. De landelijke werkloosheid van 11,5 procent maakt een Marshall-plan voor de banlieues onrealistisch.