Fiscale faciliteiten

Rick van der Ploeg bepleit in NRC Handelsblad van 10 januari dat directe subsidies vervangen worden door fiscale faciliteiten. Als voorbeeld van toepassing noemt hij de regelingen t.a.v. langdurige werkloosheid. Tegelijkertijd stelt hij: “Nadeel is uitholling van het belastingstelsel en dus hogere belastingtarieven.”

Echter, dit laatste 'nadeel' bestaat niet. Je kunt belastingen beneden het minimumloon voor voltijders namelijk kwijtschelden zonder dat dit iets kost. Er is dan ook geen noodzaak hogere belastingtarieven te introduceren. Het punt is namelijk dat mensen beneden het minimumloon niet voltijds mogen werken, zodat zij daar niets verdienen en dus toch al geen belasting betalen. Iets kwijtschelden wat toch niet binnenkomt, kost niets. Kwijtschelden is zelfs verstandig omdat dan de brutolonen omlaag kunnen, mensen voor werkgevers interessant worden, en er zo uitkeringen mee worden uitgespaard.

Het grote probleem is vooral dat mensen graag willen horen dat er ook 'nadelen' zijn. Een voorstel dat alleen voordelen heeft wordt gauw ongeloofwaardig geacht. Toch is het zo dat werkloosheid inefficiënt is, en dat er dus een aanpak bestaat die niets kost en iedereen voordeel kan geven. Want dat is de betekenis van inefficiëntie.

    • Thomas Cool