Destructieve oerkracht (3)

Het is niet aan mij om vraagtekens te plaatsen bij het dieptepsychologische Medea-syndroom van psychiater A.P. de Boer: de partner- en kinderdoding, in 'Psychiater ziet destructieve oerkracht achter kinderdoding', betreffende de tragedie in Krimpen aan den IJssel. Wel wil ik opmerken dat de door De Boer geschetste persoonlijkheid heel herkenbaar terug is te vinden in Freuds theorie onder het kapittel 'Orale karakters'.

Orale karakters zijn veelal dependent and demanding, waarbij het Ik alleen kan functioneren in een symbiotische relatie. Gaat deze relatie verloren, dan kunnen zware neurotische depressies, en alles wat die aan destructieve krachten impliceren, het gevolg zijn. Onderscheid naar geslacht wordt hierbij niet gemaakt, zoals psychiater De Boer wel doet. Ik heb begrepen dat alleen mannen onderhevig zijn aan het Medea-syndroom.

Opmerkelijk en paradoxaal overigens, dit onderscheid. Want zoals in het artikel ook is vermeld, is Medea een vrouw uit de Griekse mythologie. Uit wraak doodde zij haar kinderen, nadat ze door haar man was verstoten. Aan de nieuwe echtgenote van haar man gaf zij een vergiftigd kleed, dat zich aan het lichaam van deze vrouw hechtte en verbrandde. Na haar daad vertrok ze naar Perzië, waar zij de stammoeder werd van de naar haar genoemde Meden. Als men de hele geschiedenis van Medea in ogenschouw neemt,komt men niet makkelijk tot de conclusie dat zij model kan staan voor het hierboven geschetste orale karakter. Deze wraakzuchtige, zeer bloeddorstige vrouw is, lijkt me, meer te relateren aan de psychopatische persoonlijkheid. Naar mijn mening heeft de in het artikel geciteerde Euridipus dit bijzonder goed aangevoeld.

    • B. Bezemer