Destructieve oerkracht (1)

Naar aanleiding van 'Psychiater ziet destructieve oerkracht achter kinderdoding'(NRC Handelsblad, 13 januari), wil ik wijzen op een boek 'De geest van het borstbeeld', geschreven door Judy van Emmerik (De Prom 1989). Daarin staat het verhaal 'De Verdachte'. Het beschrijft de rechtszaak van een moeder die haar kind doodde. De geesteshouding van de dader en de gedachte hoe zo iemand te straffen staan daarin precies zoals dr. A.P. de Boer dat doet in genoemd artikel. Ik vond dit zeer frappant. Citaat uit Van Emmeriks verhaal: 'Ze voelt niet dat zij, moeder van haar eigen kind met wie zij het beste voorhad, iets heeft gedaan wat anderen slecht vinden. Ze deed wat zij moest doen. Haar gevoel heeft haar de weg gewezen en haar verstand heeft ermee ingestemd.(...) Daarover mag de mens niet oordelen. Daar hoort het wetboek bij gesloten te blijven.'

Een groot schrijfster, die alle facetten van het menselijke in haar schrijven niet schuwt, wat ons, bij een doding die wreed overkomt, tot steun kan zijn.

    • Drs. J. Potters