Destructie oerkracht (2)

Mr.dr. A.P. de Boer die dertien jaar werkte in het Pieter Baan Centrum en in 1990 promoveerde op 'partnerdoding' heeft zich voorgenomen om niet op de concrete zaak in te gaan. Om dat vervolgens toch te doen. En hij vermoedt “dat achter dit drama een proces van onverwerkte rouw zit”.

Waarschijnlijk is het in Nederland de bedoeling dat je altijd een autoriteit aan het woord laat, maar al meteen wordt het duidelijk dat ook de auroriteit een mens is die ijdel is en graag zijn naam in de krant ziet staan, ook al is de aanleiding zo diep tragisch en heeft hij niets nieuws toe te voegen.

De Boers verklaring is concreet alleen maar een afspiegeling van de huidige theorievorming en een bevestiging die de beperktheid van deze theorie haarscherp toont, daar deze drama's nog steeds plaatsvinden. Tot op de dag van vandaag zijn wij, en zeker de autoriteiten op dit gebied niet in staat om deze verschrikkelijke tragedies te voorkomen. Dat het NRC Handelsblad dit autoriteitengewauwel op de voorpagine moet afdrukken is schokkend.

    • J. de Vries