Conflict tussen leden ArboUnie over werkwijze

DEN HAAG, 18 JAN. Binnen de grootste arbo-organisatie, ArboUnie, (2000 werknemers) bestaat verschil van mening over de te volgen koers. ArboUnie, een vereniging van losse arbeids-omstandighedendiensten die zich naar buiten presenteert als één organisatie, overlegt vandaag en morgen over de strategie. Elf van de 35 leden hebben “pro forma” hun lidmaatschap opgezegd om de ledenvergadering onder druk te zetten.

De diensten in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland zijn ontevreden over de werkwijze van de unie, een organisatie die veel overlaat aan de aangesloten leden. De drie hebben hun lidmaatschap opgezegd. In reactie daarop hebben acht andere leden eveneens gedreigd met uittreding.

De vereniging dreigt nu uit elkaar te vallen als gevolg van een fundamenteel verschil van mening. “Er zijn verschillen in opvatting tussen de aangesloten arbodiensten in de Randstad en die in de rest van het land”, zo deelde directeur C. Steenbergen donderdag mee. De Randstedelijke leden willen meer centrale sturing, terwijl de leden in de rest van het land juist hun eigen identiteit willen vasthouden.

Ook Steenbergen wil de binding met de regio behouden. “Als we ons gaan gedragen als een landelijke arbodienst, is het meer van hetzelfde”, aldus de directeur. Hij verwijst daarbij naar de vele landelijke diensten die elkaar stevig beconcurreren. Mochten Rotterdam, Amsterdam en Zeeland definitief uit de organisatie stappen, dan verliest ArboUnie de contracten voor 250.000 werknemers. Nu verzorgt de unie de verzuimcontrole van 1,5 miljoen werknemers. Volgens Steenbergen blijft de landelijke dekking echter gegarandeerd.

Arbodiensten verrichten op commerciële basis de verzuimcontrole van zieke werknemers en geven adviezen over het veiliger maken van de werkplek. Binnenkort zijn alle werkgevers wettelijk verplicht een contract met een zo'n dienst af te sluiten. De markt voor de organisaties ontstond enkele jaren geleden door een wetswijziging.

Het is niet de eerste keer dat ArboUnie het aan de stok heeft met haar eigen leden. Eind 1994 zette de directie de dienst in Noord-Holland uit de vereniging nadat die was gaan samenwerken met De Twaalf Provinciën, een landelijke arbodienst.

De markt voor arbeids-omstandighedendiensten is sterk in beweging en de concurrentie is zeer hevig. Onlangs maakte Detam Arbo bekend honderd van de 430 banen te willen schrappen. De winstgevendheid blijft bij veel diensten achter bij de verwachtingen. Vakbondsbestuurders vrezen dat ook andere arbodiensten de markt aanvankelijk te positief hebben ingeschat en dat er meer banen moeten verdwijnen. (ANP)