'Armen in Brazilië kunnen nu vlees eten'

BRASILIA, 18 JAN. De president van Brazilië, Fernando Henrique Cardoso, heeft gisteren de kip uitgeroepen tot “nationale held”. Hij deed dit op een persconferentie over de voorlopige resultaten van zijn economische stabilisatie programma, het Plano Real. Volgens de president heeft zijn Plano Real geleid tot een “ongekende stijging van het inkomen per hoofd van de bevolking”. Deze stijging uit zich onder meer in een sterke groei van de consumptie van voedsel in Brazilië. De lage prijs van kip zou, aldus de president, het voor miljoenen arme Brazilianen mogelijk gemaakt hebben om vlees te eten. Reden om het dier uit te roepen tot nationale held.

Cardoso was positief over de economische resultaten van het afgelopen jaar en schetste een gunstig beeld voor dit jaar. De inflatie, enkele jaren geleden nog vijfduizend procent per jaar, is teruggebracht naar twintig procent en zal waarschijnlijk rond dit niveau blijven.

Cardoso zei tijdens de persconferentie te verwachten dat de economische groei van 1995 ook dit jaar zal aanhouden. Onafhankelijke waarnemers vermoeden echter dat de komende twaalf maanden de groei van ruim vijf procent in het vorig jaar niet gehaald zal worden. De hoge rente van zestig procent in 1995, bedoeld om de inflatie onder controle te houden, zal dit jaar naar verwachting slechts tien procent dalen en daarmee een rem blijven op investeringen, zo vermoeden deze waarnemers.

De hoge rente is niet alleen een rem op investeringen, maar heeft het tekort van de Braziliaanse overheid verhoogd wegens de hoge schuldenlast van de overheid. Het wegwerken van dit tekort is dan ook een van de prioriteiten van het komend jaar. Hervormingen in de sociale zekerheid en in de belastingen moeten de uitgaven en inkomsten van de staat beter met elkaar in evenwicht brengen, zo zei Cardoso.

Waarnemers zeggen dat het mogelijk nog een jaar kan duren voordat nieuwe belastingwetgeving mogelijk wordt. Een hervorming van de belastingwetgeving vereist een tweederde meerderheid in het Braziliaanse Congres. Deze lijkt vooralsnog nauwelijks haalbaar. Door het economische stabilisatieprogramma is de werkloosheid in Brazilië gestegen, vooral wegens het saneren van het overheidsapparaat. Met plaatselijke verkiezingen in oktober in het vooruitzicht zouden veel politici er zich niet aan willen wagen hun steun uit te spreken voor beleid dat erop gericht is de overheidstekorten te verminderen. (Reuter)