Apple schrapt 10 pct banen na fors verlies

NEW YORK, 17 JAN. Apple schrapt 1.300 banen. De Amerikaanse computerproducent maakte gisteren bijzonderheden bekend over een ingrijpend reorganisatieplan, waaruit blijkt dat 10 procent van het totale aantal banen verdwijnt. Voor de reorganisatie trekt de onderneming 125 miljoen dollar uit.

Vorige week werd al duidelijk dat Apple in de laatste drie maanden van vorig jaar (het eerste kwartaal van het boekjaar) een verlies heeft geleden van 68 miljoen dollar. In dezelfde periode van een jaar ervoor boekte het concern nog een winst van 188 miljoen dollar. De laatste drie maanden van het kalenderjaar zijn doorgaans de beste voor Apple.

De banenvermindering moet de komende twaalf maanden plaatsvinden. De reservering van de 125 miljoen dollar komt ten laste van het tweede kwartaal van het lopende boekjaar. Dat kwartaal levert in ieder geval verlies op, afgezien van de reorganisatiekosten, zo verklaarde Apple-topman Michael Spindler.

Verder denkt het concern erover enkele belangen af te stoten. Bovendien worden de totale activiteiten tegen het licht gehouden, evenals de investeringen en de deelnemingen in andere bedrijven. Apple zal verder gaan samenwerken met anderen om niet zelf de hoge kosten te hoeven opbrengen om toegangssystemen tot Internet te ontwikkelen.

Spindler bevestigde dat zijn concern de goedkope computertoepassingen zal laten voor wat die zijn en zich gaat richten op de hoogwaardiger toepassingen. Ook daarvoor zal worden gestreefd naar samenwerking met anderen, aldus de Apple-topman.

Er is de laatste paar dagen stevig gespeculeerd op de veranderingen bij Apple. Zo zou Spindler opstappen, onder meer omdat hij met gezondheidsproblemen kampt. Een ander gerucht wilde dat Apple in zijn geheel te koop zou worden gezet. (KRF)