Apothekersaffaire in Groningen is nu al een film

Een failliete apotheker uit Oost-Groningen is met de noorderzon vertrokken, met ten minste twee miljoen Duitse marken op zak. De curator vermoedt dat zijn vrouw en zoon meewerken om geld via “een Duitsland-route” uit de boedel weg te sluizen.

NIEUWE PEKELA, 18 JAN. De paniek moet na de verkoop van zijn twee apotheken in Oude en Nieuwe Pekela zijn toegeslagen. Twee schuldeisers legden beslag op een deel van de miljoenen. Meteen daarna is apotheker Z., begin oktober, spoorslags met de noorderzon vertrokken, met de bestelauto van de apotheek, met zijn boekhouding en met ten minste twee miljoen Duitse marken. Kort na zijn verdwijning werd hij failliet verklaard. “De familie werkt eendrachtig samen om geld weg te sluizen via een Duitsland-route”, zegt de Groningse curator J.G. van Hartingsveld.

De oostgroningse apotheker (49), een Duitser van geboorte, heeft zich volgens de curator schuldig gemaakt aan een omvangrijke faillissementsfraude. De curator heeft aangifte gedaan. De Regiopolitie Groningen heeft een onderzoek ingesteld.

De zaak kwam vorige week uitgebreid aan de orde in een kort geding dat de vrouw van de apotheker had aangespannen tegen curator Van Hartingsveld. Zij eiste dat de beslagen op haar bezittingen worden opgeheven. De curator weigert dit omdat er volgens hem sprake is van een familiekomplot, waarbij de vrouw en haar 19-jarige zoon met de verdwenen apotheker samenwerken om “de boedel te benadelen en het normale verloop van het faillissement te frustreren”.

De apotheker is spoorloos verdwenen, maar volgens Van Hartingsveld heeft hij vorige week nog een teken van leven gegeven. “Hij heeft contact opgenomen met een verzekeraar.”

De ontwikkelingen eind september en begin oktober volgden elkaar in de 'apothekers-affaire' in hoog tempo op. Half september verkocht de man zijn twee zaken aan zijn grote concurrent in de regio Pekela. Hij zag zich hiertoe genoodzaakt omdat het Regionaal Ziekenfonds Groningen (RZG) hem verdacht van fraude met declaraties voor incontinentiemateriaal. Het RZG weigerde daarom zijn contract per 1 januari 1996 te verlengen.

Zijn accountant had hem voorgerekend dat hij met een koopsompolis van 1,5 miljoen gulden tot zijn pensioen goed kon leven. De Oostgroningse apotheker kreeg zes miljoen gulden voor zijn twee zaken. De curator vermoedt dat de familie aanvankelijk dacht ondanks de schulden genoeg te zullen overhouden. Maar toen het RZG en de nieuwe eigenaar voor respectievelijk 1,2 miljoen gulden en 725.000 gulden beslag lieten leggen, zag “men het overschot in rook opgaan. Toen moet de paniek hebben toegeslagen en heeft men gekozen voor een Duitsland-route.”

Vanaf dat moment droeg de apotheker zoveel mogelijk bezittingen over aan zijn vrouw of maakte ze te gelde. Zo nam zijn vrouw het directeurschap over van zijn pensioen-BV en droeg hij de vakantiewoning in Zwitserland over aan zijn echtgenote. Ook had hij de bedoeling de begunstigden van een aantal polissen te wijzigen, maar dit lukte niet.

Vlak voor hij verdween liet hij twee miljoen Duitse marken bijschrijven op een rekening in Meppen in Duitsland. Dat geld nam zijn vrouw in drie gedeeltes op 2, 4 en 11 oktober op en gaf het aan haar man. Bij de behandeling van het kort geding verklaarde zij dat ze dacht dat haar man hiermee zijn schuldeisers zou terugbetalen. Sindsdien zijn de miljoenen spoorloos.

Op 26 oktober maakte de vrouw een bedrag van 270.000 gulden over naar haar bankrekening in Aken. Op diezelfde dag nam haar man het geld met een machtiging van zijn echtgenote op. De vrouw verklaarde dat dit zonder haar medeweten is gebeurd. Volgens haar advocaat, A. Houtakkers, heeft zijn cliënte geen contact meer met hem gehad. “Haar man moet dan wel over bijzondere telepathische gaven beschikken”, verzucht Van Hartingsveld.

De vrouw wist op 28 december nog haar villa in Nieuwe Pekela en een woning in Utrecht aan haar zoon te verkopen voor ruim 600.000 gulden. De curator vraagt zich af hoe een 19-jarige student aan het geld komt. Hij vermoedt dat het hem door zijn moeder ter beschikking is gesteld. Van Hartingsveld noemt het treurig dat de zoon bij de kwestie betrokken is. “Zo'n jongen loopt kans door de politie bezocht te worden. Dat komt zijn carrière niet ten goede.”

Volgens advocaat Houtakkers ontkent zijn cliënte dat zij wist dat haar man failliet verklaard zou worden. “En ze had allerminst de bedoeling dat hij failliet zou gaan. Voor haar is dit allemaal heel wrang. Ze hadden altijd geld, maar nu is haar man er met het geld vandoor.” Volgens Houtakkers is zij “een sterke vrouw, die zich wil verzetten tegen wat haar wordt aangedaan.”

Curator Van Hartingsveld spreekt van een zaak waar je nu al “een film van kunt maken”. De vrouw komt volgens hem telkens met onwaarschijnlijke verklaringen. Hij verwacht dat hij nog lange tijd achter het geld moet blijven aanjagen. De rechter in Groningen doet vrijdag uitspraak over de eis tot opheffing van het beslag op de bezittingen van de vrouw.

    • Herman Staal