50.000 banen op het spel in Franse wapenindustrie

PARIJS, 18 JAN. De Franse wapenindustrie staat voor een ingrijpende herstructurering. In twee jaar zouden 50.000 banen op het spel staan. Gisteren maakte GIAT Industries, onder meer maker van de Leclerc tanks, bekend dat zijn verliezen zijn opgelopen tot 11,8 miljard franc (3,9 miljard gulden).

Minister Millon (defensie) zei gisteren dat de regering met iedereen zal overleggen en geen overhaaste en drastische maatregelen zal nemen. De problemen zijn echter dermate zwaar dat ingrijpen onvermijdelijk is. Voor een regering die al kampt met een werkloosheid van 11,5 procent, betekent de ingestorte vraag naar defensie-materieel een groot sociaal probleem.

Bij GIAT Industries bedroeg het verlies in 1995 1,5 miljard franc, die kwam bovenop de verliezen over de vorige vijf jaar. De sombere situatie werd verergerd door dramatische tegenvallers bij de financiering van een groot tank-contract met de Verenigde Arabische Emiraten. De aanzienlijke aanbetalingen op het contract ter waarde van 21 miljard franc zijn voor een groot deel in dollars belegd, met desastreuze gevolgen nu de dollar zo is gezakt. GIAT moet desondanks 436 tanks leveren zonder verder valuta- schade te kunnen claimen. Bij GIAT werken 11.500 mensen.

Niet alleen de wereldmarkt van defensie-materieel lijkt verzadigd te zijn, ook de binnenlandse vraag is sterk gekrompen nu ook Frankrijk zijn defensie-uitgaven terugschroeft. Daarom wordt al gesproken van een industriële ramp die even zware maatregelen nodig maakt als bij de Franse staalindustrie in de jaren tachtig. Sinds 1989 is de Franse wapen-export tot een kwart gereduceerd van de oorspronkelijke omvang. Dat heeft niet geleid tot substantiële aanpassingen van de omvang.

Bij de defensie-industrie in Frankrijk werken ongeveer 200.000 mensen; een kwart van die banen staat op het spel. De bekendste bedrijven waar het om gaat zijn Aèrospatiale, Snecma, Thomson-CSF, Dassault Aviation, Matra en GIAT. De vestigingen van deze bedrijven zijn over het hele land gespreid, met een accent op meer afgelegen regio's waar de werkloosheid toch al aanzienlijk is. De vakbonden staan op scherp, maar het zal moeilijk worden te ontkomen aan beëindiging van activiteiten waar geen of minder vraag naar is.