SPD wil consensus over aanpak werkloosheid

BONN, 17 JAN. In het Duitse debat over een meerjarig werkgelegenheidsplan is een bredere consensus nodig. De SPD en de DGB (de Duitse FNV) eisen dat de Duitse regeringspartijen en de werkgevers alles op alles zetten om een succes te maken van de onderhandelingen over een nationaal “Bondgenootschap voor werk” zoals de vakbond IG Metall heeft voorgesteld.

Volgens Rudolf Scharping (SPD-fractieleider), moet het, nu Duitsland op weg is naar een record van vier miljoen werklozen, “afgelopen zijn met het “gedelibereer en geklets” en moeten kanselier Helmut Kohl, de grote politieke partijen en de sociale partners nu echt zaken gaan doen. Scharping heeft de voorzitters van de CDU, de CSU, de FDP en de Groenen gisteren schriftelijk opgeroepen zo snel mogelijk tot een nationaal akkoord met de oppositie en de sociale partners te komen.

Morgen komen de metaalwerkgevers en IG Metall bijeen voor een tweede gespreksronde over de voorstellen die IG-Metallvoorzitter Klaus Zwickel afgelopen herfst heeft gedaan. Namelijk: de vakbonden nemen vanaf 1997 genoegen met een CAO waarin alleen voor inflatie wordt gecorrigeerd, op voorwaarde dat de werkgevers jaarlijks, tot 2000 en te beginnen in 1996, 110.000 nieuwe banen garanderen en de overheid afziet van geplande kortingen in de sociale zekerheid. Volgende week dinsdag is een tweede overleg van de sociale partners en de coalitietop over Zwickels plan bij kanselier Kohl gepland.

In een toelichting zei Scharping gisteren dat alle partijen in het overleg bereid moeten zijn tot concessies. Ook de DGB heeft al laten weten dat de vakbeweging bereid is om suggesties uit plannen van politieke partijen (van de FDP en de CDU/CSU bijvoorbeeld) en van de werkgeversvereniging BDI serieus te bespreken. In het bijzonder gaat het dan om flexibilisering van werktijden, het instellen van “werkurenrekeningen” op jaarbasis (waardoor de werktijd per bedrijf tussentijds aan de orders kan worden aangepast) en aanvangslonen beneden de CAO-grens voor langdurig werklozen. Veel banken en bedrijven zijn echter sceptisch over de gevraagde banengaranties uit Zwickels plan. Volgens hen moeten banen niet voorafgaan aan, maar volgen op (en uit) inkomensmatiging. De chef van Siemens, Heinrich von Pierer, zei gisteren dat werkgeversorganisaties bovendien niet bevoegd zijn om banengaranties te geven. Dat kunnen alleen, en van geval tot geval, bedrijven doen, zei hij.