Russische economie in 1995 gekrompen

MOSKOU, 17 JAN. De economie van Rusland is ook in 1995 nog gekrompen, maar veel minder dan in de voorgaande jaren. Het bruto binnenlands produkt (bbp) verminderde reëel met 4 procent, aldus een officiële bekendmaking. In 1994 bedroeg de achteruitgang 12,6 procent, in 1993 8,7 procent en in 1992 14,5 procent. Het aandeel van de particuliere sector in het bbp ging vorig jaar verder omhoog, van 62 tot 70 procent. In 1993 bedroeg het nog maar 12 procent. (KRF)