Regering Juppé houdt vast aan extra 'sociale' belasting na kritiek

PARIJS, 17 JAN. De regering van premier Alain Juppé blijft bij haar voornemen een extra belasting op alle inkomens te heffen. Doel is het versneld terugbrengen van de tekorten op de sociale verzekeringen. De kritiek van links en rechts: daarmee wordt de groei nog verder afgeremd en zullen die tekorten dus verder oplopen.

Deze week nog herhaalden president Chirac en premier Juppé dat zij bij hun plannen blijven om de tekorten op de rijksbegroting en de apart begrote sociale fondsen drastisch te snoeien. Na eindeloos touwtrekken binnen de regering is besloten de omstreden extra belasting (RDS) van 0,5 procent op alle soorten inkomen door te zetten, al is invoering uitgesteld naar 1 februari in plaats van 1 januari van dit jaar.

Ook in eigen politieke kring tekent zich langzamerhand een substantiële oppositie af tegen dit beleid. Vandaag schrijft oud-premier Balladur, neo-gaullistisch partijgenoot van de president en van de huidige eerste minister, dat die RDS er voorlopig maar niet moet komen. Eerst moet het vertrouwen worden hersteld in Frankrijks vermogen zich zelf uit het dal te hijsen. De groei moet niet verder worden geremd, en nieuwe staatsleningen ten bate van uitzonderlijke en infrastructurele werken kunnen extra mensen aan het werk helpen.

Balladur schrijft dat in Le Monde wetend dat hij kopstukken als Simone Veil, François Léotard en erkende voorstanders van 'de andere politiek' als Kamervoorzitter Philippe Séguin en Charles Pasqua achter zich heeft. De bitterheid van deze ex-ministers jegens de eigenwijze Juppé is groot, maar bovendien zien zij de economie vastlopen zonder dat de regering met veel élan alternatieven ontwikkelt.

Geruststellend voor de regering is dat het een duivelsverbond in eigen kring is: Séguin en Pasqua zijn anti-Europeanen, terwijl Balladur, Veil en Léotard uitgesproken pro-Europeanen zijn. Balladur schrijft dat ook: als Frankrijk zich afkeert van Europa, kiest het voor een eenzame weg van weinig welvaart. Desondanks adviseert hij een stap terug bij de tekort-reductie om beter te kunnen springen naar de criteria van Maastricht.

Voor premier Juppé ziet het tafereel er moeizaam uit. In december werd hij door kerstmis gered: de vakbonden zagen geen kans hun stakingen over de feestdagen heen te rekken en bovendien hadden zij al heel wat binnengehaald. De spoorwegen zijn onder een nieuwe directie helemaal opnieuw begonnen een toekomst zonder verliezen te ontwerpen, de bijzondere ambtenaren-pensioenen staan voorlopig niet meer ter discussie en het befaamde Plan-Juppé, ter hervorming van de sociale zekerheid is alleen in naam gered.

De decreten, waarmee Juppé in januari de maatregelen kan doorvoeren om in de eerste plaats de nationale ziektekostenverzekering te hervormen passeren deze week de Assemblée Nationale - geschrokken van een maand stakingen en ontwrichting van het nationale leven doet de regering er alles aan om de indruk te wekken naar iedereen te willen luisteren. De artsen staan regelmatig op de stoep en ook andere belangengroepen maken zich op alle hen betreffende onderdelen van het plan te vermorzelen. Juppé heeft nog veel geluk en flair nodig om de zomer te halen èn te bezuinigen.

    • Marc Chavannes