PvdA en D66: verruiming kinderarbeid terugdraaien

DEN HAAG, 17 JAN. De Tweede-Kamerleden Van Nieuwenhoven (PvdA) en Bakker (D66) willen dat minister Melkert (sociale zaken) terugkomt op de verruiming van de regels voor betaalde kinderarbeid per 1 januari van dit jaar. Minister Melkert laat desgevraagd weten “naar de regeling te willen kijken”.

De verruiming van de regels voor kinderarbeid maakt onderdeel uit van de op 1 januari 1996 in werking getreden nieuwe Arbeidstijdenwet. In de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp staat dat de leeftijdsgrens voor het verrrichten van “niet-industriële arbeid van lichte aard” wordt verlaagd van 15 naar 13 jaar. In de Arbeidswet van 1919 werd de mogelijkheid al genoemd. Bij lichte niet-industriële arbeid moet volgens het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid onder meer worden gedacht aan “medewerking aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard, aan modeshows, opnamen voor film, radio, televisie en grammofoonplaten en aan de uitzending van radio- en televisieprogramma's”.

De Tweede Kamer is vorig jaar zonder nadere opmerkingen akkoord gegaan met de verlaging van de leeftijd voor het verrichten van lichte niet-industriële arbeid. Minister Melkert heeft in december dit besluit nader ingevuld en in de staatscourant gepubliceerd. Volgens het ministerie sluit de nieuwe regelgeving aan bij de gegroeide praktijk, waarin het bijvoorbeeld normaal wordt gevonden dat krantenbezorgers ook jonger kunnen zijn dan 15 jaar.

Volgens de nieuwe Arbeidstijdenwet mogen scholieren van dertien en veertien jaar per schooldag maximaal twee uur lichte arbeid verrichten en op zaterdag maximaal zes uur. De onderwijs- en dienstenbonden vrezen dat dit leidt tot een stijging van het schoolverzuim en verdringing van volwassenen van de arbeidsmarkt. Kamerlid J. van Nieuwenhoven (PvdA) wil verfijning van de regels, zo blijkt uit schriftelijke vragen die zij aan minister Melkert heeft gesteld. Het PvdA-Kamerlid wil onder meer strengere regels voor werk na schooltijd dat op basis van vaste afspraken geregeld wordt verricht. Verder wil het Kamerlid van de minister weten of de nieuwe Winkeltijdenwet, met ruimere mogelijkheden tot avondopenstelling, de vraag naar goedkope scholieren voor de vroege avonduren zal stimuleren. De VVD heeft geen moeite met de nieuwe regels.