Proces tegen Tadic begint in maart

DEN HAAG, 17 JAN. Het proces tegen de Bosnische Serviër Dusko Tadic voor het VN-oorlogstribunaal in Den Haag begint naar verwachting in maart.

Dat is gisteren gebleken bij overleg tussen het tribunaal en de verdediger van Tadic, de Nederlandse advocaat mr. M. Wladimiroff. Het proces werd in november vorig jaar voor onbepaalde tijd uitgesteld omdat de verdediging er niet in slaagde voldoende getuigen te spreken in Bosnië, onder meer wegens gebrek aan medewerking van de Bosnisch-Servische autoriteiten. De verdediging verlangde aanvullende financiële middelen van de VN om de verdediging van Tadic adequaat te kunnen voorbereiden. Met dat geld worden onder andere onderzoekers gefinancierd die in Bosnië mensen over de verdachte en de misdaden waarvan hij wordt beschuldigd kunnen ondervragen. Vorig jaar was Wladimiroff twee keer zelf in Bosnië om getuigen te interviewen. Ook bezocht Wladimiroff de Bosnisch-Servische leider Karadzic in Pale met het verzoek om medewerking bij het vinden en ondervragen van getuigen in de zaak tegen Tadic. Eind deze maand gaat hij voor de derde keer naar Bosnië.

Karadzic zegde zijn steun toe, maar volgens Wladimiroff is het bij die belofte gebleven. Lokale Bosnisch-Servische autoriteiten weigeren vooralsnog elke medewerking. Niet uitgesloten is dat het proces in maart zal beginnen met het verhoor van de getuigen van de aanklager. Half februari wordt bekeken of een precieze datum voor het begin van het proces kan worden vastgesteld.