Pleidooi voor beter leefklimaat Europese steden

BRUSSEL, 17 JAN. De Europese Unie moet meer aandacht besteden aan het leefklimaat in de Europese steden. Dat staat in het rapport van de Architectenraad van Europa, dat dinsdag in Brussel werd gepresenteerd. In het rapport dringen de architecten aan op een radicale ommezwaai in de huidige politiek, die de “armoedige, onverschillige” stedebouw zou bevorderen.

Volgens de bouwkundigen heerst er een gebrek aan visie bij veel beleidsmakers en opdrachtgevers en maken zij zich schuldig aan denken op korte termijn. De kwaliteit en duurzaamheid van de steden zouden daaronder lijden.

Ten onrechte worden architectuur en behoud en renovatie van bestaande gebouwen gezien als luxe, meent de raad. De architectenraad constateert 'een gevaarlijke onevenwichtigheid' in de aandacht van de Europese Unie voor de economische problemen aan de ene kant en de sociale en culturele kwesties aan de andere kant. De economische politiek zou hand-in-hand moeten gaan met een streven naar grotere leefbaarheid.

De architectenraad pleit voor in de hele Europese Unie geldende regels, die het behoud van het cultureel erfgoed bevorderen en verschillende karakter van de Europese regio's handhaven. (ANP)