Maximale werkweek 48 uur; Britten vechten regels werktijd EU aan bij Hof

LUXEMBURG, 17 JAN. Groot-Brittannië vecht bij het Europese Hof de beperking van de werkweek aan, die de Europese Unie (EU) wettelijk wil opleggen aan bedrijven. De rechtzaak geldt als een proef voor het verzet van de Britse regering tegen de sociale wetgeving van de EU.

De EU wil de werktijd van werknemers bij ondernemingen beperken tot maximaal 48 uur per week, inclusief alle overuren. De richtlijn van de EU verplicht ondernemingen ook om de werknemers jaarlijks minimaal vier weken betaalde vakantie toe te staan. Volgens de Britse regering ontduikt de EU met deze richtlijn zijn eigen regels.

De conservatieve Britse regering verzet zich al jaren met hand en tand tegen maatregelen in de EU om de werknemers in de 15 lidstaten te beschermen. Volgens het verdrag van Maastricht, waarover in 1992 zeer langdurig en hard is onderhandeld, kunnen de Britten uit onder de zogeheten sociale paragraaf. De 'opt out' geldt voor sociale regelgeving voor bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, vakanties en sociale uitkeringen.

De uitzonderingspositie voor Londen geldt echter niet voor maatregelen voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer, die in het Verdrag van Rome zijn vastgelegd. Volgens artikel 118a van dit verdrag hoeft over dit soort maatregelen geen unanieme overeenstemming te bestaan, maar is een meerderheid van de lidstaten voldoende.

De vraag is nu of de richtlijn valt onder 'veiligheid en gezondheid' of onder de 'sociale' regelgeving. De Europese Unie houdt het op maatregelen voor veiligheid en gezondheid, maar volgens de Britten valt de richtlijn in werkelijkheid onder de sociale wetgeving.

De Britse regering wil nu van het Europese Hof de uitspraak, dat de richtlijn voor de werkuren valt onder de sociale paragraaf. “Als het Hof tot de conclusie komt dat de richtlijn geen veiligheids- en gezondheidsmaatregel is, maar een maatregel van sociale politiek met een andere karakter, dat verzoeken we het om de richtlijn te vernietigen, geheel of gedeeltelijk”, zei Michael Beloff, advocaat van de Britse regering. “Dat zou moeten worden gedaan zonder enige spijt.”

Volgens de EU zijn lange werkweken een rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. “De voorzieningen zijn getroffen om arbeiders te beschermen tegen de overbekende risico's van overuren, nachtdiensten, ploegendiensten en werken zonder pauzes voor de veiligheid en de gezondheid”, zei advocaat Jill Aussant van de EU. De EU beschuldigt de Britten ervan om met Derde Wereld-normen voor arbeidsomstandigheden de andere EU-landen te beconcurreren. (AP)