Kabinet: wet vergoeding schade door natuurrampen

DEN HAAG, 17 JAN. Het kabinet komt met een wettelijke regeling voor schadevergoeding waarop burgers en bedrijven die door natuurrampen worden getroffen een beroep kunnen doen. Minister Zalm (financiën) zei dit gisteren in de Tweede Kamer in antwoord op vragen van zijn partijgenoot Van Rey (VVD).

Het liberale Kamerlid vroeg de minister van financiën opheldering na berichten in de media dat het kabinet het wetsvoorstel voor een nationale rampenverzekering intrekt. Zalm erkende dat de “fundamentele kritiek” van de Raad van State aanleiding was geweest om het wetsvoorstel in te trekken.

In het kabinetsvoorstel zou voor particulieren op iedere inboedel- en opstalverzekering een opslag van 12,50 gulden worden gelegd, voor bedrijven zou een opslag van 25 gulden gelden. Het geld wordt gestort in een reservefonds waaruit uitkeringen in geval van rampen zou kunnen worden gefinancierd. De Raad van State, het verplichte adviesorgaan van de regering bij alle wetsvoorstellen, vindt dat de overheid een eigen verantwoordelijkheid heeft bij een rampenverzekering en deze niet mag afwentelen op burgers en bedrijfsleven.

Zalm zei gisteren dat het kabinet nu weer aan zet is. “Aanbiedingen van particuliere verzekeraars waren buitengewoon schaars met buitengewoon hoge premies. Als liberaal moet ik dat met spijt constateren. Als de markt geen oplossing biedt, is er een rol voor de overheid weggelegd”, aldus de minister van financiën. “Technisch gezien is het een risico dat de markt niet alleen voor haar rekening kan nemen”, benadrukt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. “Overheid en verzekeringsmaatschappijen zullen samen een oplossing moeten vinden.”

Hoe de alternatieve regeling er uit komt te zien en wat de bijdrage van de overheid zal worden, wilde Zalm nog niet zeggen. Hij maakte wel duidelijk dat dat burgers een eigen risico krijgen. Vrijdag wordt in de ministerraad over alternatieven gesproken en volgende maand wordt een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.