Inflatie daalt sneller dan verwacht tot 1,6 procent

DEN HAAG, 17 JAN. De prijzen zijn vorig jaar met 1,6 procent gestegen ten opzichte van 1994. In 1994 bedroeg de inflatie nog 2,6 procent. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekend gemaakt.

Het Centraal Planbureau voorspelde in december voor 1996 een inflatie van 2,5 procent.

De kosten van huur (waaronder de huurwaarde voor huiseigenaren), onderhoud en waterverbruik, die bijna een kwart van het modale gezinsbudget bedragen, gingen gemiddeld met circa vijf procent omhoog. Hierdoor is meer dan de helft van de inflatie over de afgelopen twaalf maanden veroorzaakt. Ook uitgaven voor vervoer en communicatie, bijna vijftien procent van het budget, droegen in die periode aan de inflatie bij. Binnen deze groep stegen met name de parkeergelden en de premies voor verzekeringen van voertuigen.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de prijzen voor de consument in de periode november 1995 en december 1995 gemiddeld met 0,3 procent zijn gedaald. Een daling is in deze periode gebruikelijk.

Vooral de prijzen van dames- en herenkleding gaven door de uitverkoop een daling te zien. Deze daling van vijf procent was net zo sterk als in december 1994. Ook schoenen werden goedkoper. Tevens trad er een tijdelijke verlaging opvan enkele posttarieven (kerstzegels). Naast deze prijsverlagingen waren er onder andere prijsverhogingen voor groenten en fruit.

In de afgeleide prijsindex is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (de zogenoemde indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen niet opgenomen. De afgeleide consumenten-prijsindex voor alle huishoudens is tussen november 1995 en december 1995 met 0,4 procent gedaald, en in de afgelopen twaalf maanden met 1,5 procent gestegen.

BAe's regionale vliegtuigbouwpoot zat vijf jaar geleden in een zelfde wanhopige positie als Fokker nu. Onder druk van het moederconcern, dat toen zelf ook wankelde, werd het aantal werknemers in deze divisie gedecimeerd tot 4000 en de jaarlijkse produktie teruggeschroefd van veertig tot achttien RJ's. Tegelijk werd de produktiviteit opgeschroefd met hulp van Japanse managementmethoden die al in de jaren tachtig in de auto-industrie werden geïntroduceerd maar nu pas in de vliegtuigbouw toeslaan. BAe nam daarmee een forse 'saneringsvoorsprong' op Fokker dat destijds vooral was gefixeerd op de 'veilige' boezem van Daimler Benz. Dan nog verwacht Fokkers Britse concurrent pas in 1997 winst.