Force de frappe blijft Frans; Frankrijk zoekt NAVO-dialoog over kernwapens

BRUSSEL, 17 JAN. Frankrijk heeft zijn NAVO-partners vandaag geïnformeerd dat het voortaan met hen wil overleggen over het nucleaire afschrikkingsbeleid van het bondgenootschap. Het voorstel tot een politieke dialoog over de rol van kernwapens duidt er op dat Parijs ernst maakt met het voornemen nauwere aansluiting te zoeken bij de NAVO.

Het Franse voorstel is vandaag ter sprake gebracht op de NAVO-raad, de wekelijkse bijeenkomst in Brussel van de ambassadeurs uit de 16 lidstaten van het bondgenootschap. Voorafgaande aan die vergadering lieten Franse diplomaten weten dat Frankrijk zijn technologische, strategische en politieke onafhankelijkheid inzake kernwapens geenszins zal opgeven, maar dat Parijs wel streeft naar overleg binnen de NAVO over gemeenschappelijk belangen en inzichten ten aanzien van het kernwapenbeleid. Diplomaten zeiden ook dat binnenkort nog meer Franse voorstellen zijn te verwachten voor nauwere samenwerking op militair gebied met de NAVO-partners.

De Franse stap heeft grote politieke betekenis. In 1966 trok president De Gaulle - uit onvrede over de Amerikaanse dominantie - Frankrijk terug uit de geïntegreerde bevelsstructuur van de NAVO, de militaire organisatie van de NAVO. Daarnaast ontwikkelde Frankrijk al aan het einde van de jaren vijftig zijn eigen kernmacht (Force de frappe), en hield het de afgelopen veertig jaar zorgvuldig afstand van de strategische doctrine van de NAVO wat betreft de mogelijke inzet van kernwapens. Begin vorige maand, op de halfjaarlijkse bijeenkomst van de NAVO-ministers van buitenlandse zaken, kondigde de Franse minister Hervé de Charette, evenwel een fundamentele koerswijziging aan die neerkomt op nauwere aansluiting bij de NAVO.

Niet bekend

De discussie over het Franse nucleaire beleid kreeg vorig jaar september actualiteit toen Parijs de Franse 'nucleaire paraplu' aanbood voor 'Europees gebruik', met name aan Duitsland. Dat aanbod kwam op een moment dat er felle protesten oplaaiden tegen de Franse kernproeven en werd daarom door velen niet serieus genomen.

    • Wim Brummelman