Ethiopië krijgt schuldverlichting

ADDIS ABEBA, 17 JAN. De schuld van Ethiopië, een van de armste landen van Afrika, aan de commerciële banken van 270 miljoen dollar wordt bijna geheel kwijtgescholden.

Volgens de Wereldbank zijn de crediteuren gisteren overeengekomen 250 miljoen dollar van de schuld geheel af te schrijven. Over de resterende 20 miljoen dollar zijn nog besprekingen gaande. Nederland en Groot-Brittannië hebben ieder 6 miljoen dollar en de Wereldbank 21 miljoen dollar bijgedragen aan de schuldverlichting. Over andere contribuanten is niets meegedeeld. De totale Ethiopische buitenlandse schuld bedraagt 4 miljard dollar. Ethiopië onderhandelt over schuldverlichting met Rusland, dat aan het toenmalige marxistische regime in Addis Abeba op krediet militaire goederen leverde. (Reuter)