Daimler koerst op snel besluit over Fokker, DASA en AEG

STUTTGART, 17 JAN. De raad van bestuur van Daimler-Benz heeft gisteren nog geen definitieve besluiten genomen over het al of niet voortbestaan van vliegtuigbouwer Fokker. Wel wint in kringen rondom Daimler-Benz de opvatting terrein dat topman Jürgen Schrempp een snelle oplossing van de problemen bij de verliesgevende dochters Fokker/DASA en AEG wil forceren.

Het bestuur van Duitslands grootste industrieconcern heeft volgens een woordvoerder uitvoerig over de situatie bij Fokker gediscussieerd maar over de conclusies daarvan wil het concern nog niets naar buiten brengen.

Topman M. Bischoff van DASA, de lucht- en ruimtevaartdivisie van Daimler-Benz heeft gisteren verslag uitgebracht over de al maanden lopende onderhandelingen met de Nederlandse overheid over een reddingsoperatie voor Fokker. In kringen rondom Daimler-Benz wordt verondersteld dat Daimler gisteren de limiet heeft bepaald die het zichzelf financieel wil stellen bij de reddingsoperatie van de Nederlandse vliegtuigbouwer die voor 51 procent in handen is van DASA. Daarbij zou ook uitdrukkelijk zijn gesproken over de bijdragen die Daimler verwacht van de Nederlandse Staat, de andere grote aandeelhouder van Fokker.

“Er zijn geen finale beslissingen genomen want er wordt immers nog steeds over de toekomst van Fokker onderhandeld”, stelde een Daimler-woordvoerder.

Aanstaande maandag komen de Daimler-commissarissen in buitengewone zitting bijeen. Zij zullen het standpunt van de raad van bestuur over Fokker moeten goedkeuren. Een beslissing over het Nederlandse bedrijf kan evenwel niet worden los gezien van besluiten over de overige lucht- en ruimtevaartactiviteiten van Daimler-Benz. Als Fokker daaruit zou wegvallen kan DASA haar ambitie om een leidende rol te spelen in de regionale vliegtuigbouw wel vergeten.

Overigens ging het bestuursberaad bij Daimler gisteren niet uitsluitend over DASA en Fokker maar werd ook gesproken over een ingrijpende reorganisatie bij het elektronikaconcern AEG, een andere Daimler-divisie die met zware verliezen heeft te kampen en waar een ingrijpende reorganisatie voor de deur staat.

De twee miljarden verslindende dochtermaatschappijen hebben de resultaten van Daimler-Benz het afgelopen jaar zeer nadelig beïn-vloed. In de eerste helft van 1995 leed het concern al een verlies van 1,6 miljard mark en voor het hele jaar 1995 wordt een nog aanzienlijk groter verlies verwacht. En dat terwijl aanvankelijk voor 1995 nog een winst was voorspeld. Schrempp, die in mei jongstleden overstapte van DASA in München naar het voorzitterschap van Daimler's raad van bestuur in Stuttgart, is tegenover zijn aandeelhouders wel verplicht snel orde op zaken te stellen. De koers van het aandeel Daimler-Benz - pas een jaar of twee aan de Newyorkse beurs genoteerd - heeft het de afgelopen tijd slecht gedaan. Het aandeel is door financiële instellingen als Dow Jones en Moodies in “rating” gedegradeerd en dat doet in Stuttgart veel pijn.

“Ze moeten nu in Stuttgart laten zien dat ze goed met het geld van de aandeelhouders omgaan”, zegt een Daimler-waarnemer. Dat kan voor Fokker zeer harde en onaangename consequenties hebben. Bronnen rondom Daimler weten dat Schrempp en zijn raad van bestuur al zeer serieus rekening houden met de mogelijkheid van een surséance van betaling voor Fokker indien de onderhandelingen met minister Wijers van economische zaken mochten mislukken.

Al in november verklaarde Schrempp tegenover financiële analisten in Londen bereid te zijn de steun aan Fokker te staken als de Nederlandse overheid niet voldoende zou willen bijdragen en als er geen uitzicht bestaat op winstgevendheid bij de Nederlandse vliegtuigbouwer.

    • Ben Greif