Crisis schaatsbond bijna opgelost

ROTTERDAM, 17 JAN. Wim Schenk wordt waarschijnlijk de nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). De acht gewesten van de KNSB spreken zich vanavond uit over het nieuwe bestuur dat afgelopen week door dezelfde Schenk, in zijn rol als formateur, werd gevormd. Als de vergadering instemt met zijn voorstel, is de maandenlange bestuurscrisis binnen de schaatsbond ten einde.

De gewesten kwamen vorige week voor het eerst sinds de algemene ledenvergadering begin december bijeen, om een oplossing te zoeken voor de onenigheid binnen de schaatsbond. Besloten werd om Wim Schenk tot formateur te benoemen en hem een nieuw kandidaatbestuur te laten samenstellen uit de twee kandidaat-besturen die de verschillende gewesten hadden geformeerd.

Bij wijze van compromis heeft Schenk uit elk van de twee kandidaten-besturen leden opgenomen in het nieuwe, zeven man sterke 'compromisbestuur'. Schenk en drie andere kandidaten zaten aanvankelijk in het bestuur waarvan de kandidaten waren voorgedragen door het bondsbestuur en de gewesten Friesland, Drenthe en Zuid-Holland. De overige drie zijn Simon Huyzer (vice-voorzitter), Rob Geene (secretaris) en Jan Charisius (representatie), de nestor in het gezelschap die vele bestuurscrises overleefde. De drie uit het andere kamp, aanvankelijk voorgedragen door de gewesten Noord-Holland/Utrecht en Overijssel, zijn Ard Schenk (technische zaken), Hans de Boer (penningmeester) en Kees van Slochteren (lid). Drie kandidaten vallen buiten de boot; Leffert Oldenkamp (die kandidaat-voorzitter was in de groep van Ard Schenk), Pieter Jan Knollema en Peter Langendijk.

De vergadering van vanavond wordt evenals de bijeenkomst van een week geleden, geleid door Eric Vilé, advocaat van de KNSB. Volgens ingewijden speelt Ard Schenk een bepalende rol bij het al dan niet slagen van de opzet die de gewesten nu voor ogen staat. Schenk wil dat nog aan een aantal voorwaarden wordt voldaan voordat hij in het bestuur van de bond stapt. Tevens wil hij dat gemaakte afspraken in een soort werkdocument worden vastgelegd. Schenk zelf wil geen commentaar geven zolang er nog geen nieuw bestuur is.

Zijn naamgenoot Wim Schenk zou het verstandig vinden als een besluit over het kandidaat-bestuur over het weekeinde wordt getild. Op die manier zouden de Europese Kampioenschappen schaatsen in Heerenveen rustiger kunnen verlopen, zonder discussies over de bestuursperikelen. Als er voor het weekeinde een beslissing over het nieuwe bestuur wordt genomen, “komt het schaatsen weer op de tweede plaats”, zo vreest hij.

Ook de leden van de bond moeten nog instemmen met een nieuw bestuur, maar naar verwachting levert dat geen problemen op. Immers, alle gewesten hebben al hun vertrouwen in het compromisbestuur uitgesproken.

    • Ward op den Brouw