Compensatie voor bijverdienregeling

DEN HAAG, 17 JAN. Enkele universiteiten hebben besloten werkloze oud-medewerkers met een wachtgelduitkering financieel schadeloos te stellen als zij nadeel ondervinden van de nieuwe bijverdienregeling. De Groningse universiteit zal 33 wachtgelders “uit oogpunt van sociaal beleid” compenseren. Ook in Wageningen, Delft en Rotterdam zijn regelingen getroffen.