We wassen meer maar douchen korter

DEN HAAG, 16 JAN. Het huishoudelijk watergebruik is sinds 1992 gedaald, van 138,1 naar 134,1 liter per persoon per dag. Dat blijkt uit een onderzoek van het NIPO. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de verenigde waterleidingbedrijven (VEWIN). Een soortgelijk onderzoek heeft ook in 1992 plaatsgevonden.

Volgens het NIPO is het aantal waterbesparende douchekoppen tussen 1992 en 1995 toegenomen, van 13 naar 33 procent. De gemiddelde doucheduur is iets gedaald (van 8,1 naar 7,5 minuten). Daar staat tegenover dat mensen iets vaker zijn gaan douchen. Bij douchen wordt per minuut zo'n 7,5 liter water gebruikt, uit de keukenkraan stroomt 5,8 liter per minuut.

De toiletten zijn steeds vaker voorzien van een zogeheten spoelonderbreking, die de toiletspoeling desgewenst verkort. In 1992 had ruim een kwart van de huishoudens een spoelonderbreking, in 1995 is dat opgelopen tot 35 procent. Het watergebruik voor de doorspoeling van toiletten daalde hierdoor met zo'n 9 procent. Tegelijk steeg het watergebruik voor de machinewas van 23,2 naar 25,5 liter per persoon per dag. De wasmachine wordt vaker gebruikt dan in 1992. Ook is de trommel vaker maar voor een deel gevuld.

Voor het onderzoek is het watergebruik van tweeduizend huishoudens gemeten. Er blijkt ook uit dat de vorig jaar ingevoerde belasting op grondwater geen effect op het watergebruik heeft. De VEWIN heeft zich altijd tegen deze belasting verzet, onder het motto dat de consument er niet wakker van zou liggen. Gemiddeld kost het watergebruik zo'n 100 gulden per persoon per jaar, een bedrag dat door de grondwaterbelasting met eenvijfde is verhoogd.

Zou de belasting nog eens worden verdubbeld, dan zou de helft van de ondervraagde huishoudens niet minder water gebruiken. Veertig procent zou in beperkte mate besparen, aldus het NIPO-onderzoek. De VEWIN ziet meer heil in invoering van het 'financiële waterspoor'. Daarbij komt er één rekening voor het rioolrecht, de zuiveringsheffing voor afvalwater en het watergebruik. In dat geval zou minder watergebruik wel een forse vermindering van de lasten met zich meebrengen.