Tokio: Japanse economie komt langzaam uit dal

TOKIO, 16 JAN. De Japanse economie komt langzaam uit het dal. Dat staat in het maandrapport dat het Japanse economisch planbureau (EPA) vanmorgen heeft gepubliceerd. Van een herstel rept dit regeringsorgaan evenwel nog niet.

Het bureau baseert zijn voorzichtige optimisme op enkele recente ontwikkelingen. De meeste gegevens die het planbureau in zijn 'januari-rapport' hanteert hebben betrekking op de maand november.

De woningbouw trekt aan, de industriële produktie groeide net als in oktober met 1,3 procent en de investeringen nemen gestaag toe. Tegelijkertijd namen de voorraden af. Verder melden de warenhuizen hogere verkopen van vooral elektronica en huishoudelijke apparaten. Ook kopen Japanners meer vliegtickets. Het EPA merkt evenwel op dat deze ontwikkeling slechts langzaam vordert.

Het 'januari-rapport' is positiever dan dat over december. Daarin schreef het EPA nog dat de economische zwakte aanhield. In een toelichting sprak een functionaris van het planbureau vanmorgen van “een halve stap voorwaarts” in vergelijking met een maand ervoor. “De economie bevindt zich in de fase die onmiddellijk voorafgaat aan een herstel,” zo zei hij.

De EPA-functionaris uitte vooral zijn zorg over de inkomensgroei die moet leiden tot meer consumptie. Die is de laatste tijd “niet groot genoeg geweest.”

Volgens de EPA-functionaris is de druk om de voorraden te verminderen een beetje afgenomen. Over een verdere afname in december en januari kon hij geen zekerheid geven. De voorraden wegen in de beoordeling van de economische stand van zaken zwaar mee, omdat volle magazijnen en opslagplaatsen remmend werken op de produktie.

Ook over de uitvoer was het EPA voorzichtig in zijn uitlatingen. De export, die lange tijd een daling te zien gaf, nam in november duidelijk toe met 7,4 procent ten opzichte van oktober. Het planbureau kon nog niet zeggen of hierbij sprake is van een langdurig herstel.

De Japanse minister van financiën, Wataru Kubo, stelde dat het rapport behoorlijk goede tekenen over de economie toont, maar voegde daaraan toe dat de werkloosheid het herstel belemmert. In november liep de werkloosheid op tot 3,4 procent van de beroepsbevolking. Dat betekende een recordhoogte voor Japan.

Vooral het midden- en kleinbedrijf heeft het nog moeilijk, aldus Kubo. Negentig procent van de werknemers is in dienst bij kleinere bedrijven. De bewindsman vroeg dan ook om meer steunmaatregelen van de regering en meer uitgaven voor deze ondernemingen, maar gaf geen bijzonderheden.

De nieuwe regering van premier Hashimoto, die economisch herstel als eerste prioriteit heeft, heeft de conclusies van het planbureau overgenomen. (AFP, Reuter, KRF)