Teugelloos (2)

Een wetenschappelijke denkwijze moet dunkt me gekenmerkt worden door de bereidheid om wetenschappelijke visies van anderen te leren kennen en serieus te toetsen. Die bereidheid is naar mijn ervaring in theologische kringen niet bepaald groot en in dat opzicht vind ik de mening van Philipse begrijpelijk.

In het bijzonder doel ik hiermee op de interesse voor de procestheologie. Over het wetenschappelijke karakter van deze theologie hoeft geen discussie te worden gevoerd. Deze theologie is immers gebaseerd op een wetenschappelijke, universele visie van de geestelijke en stoffelijke werkelijkheid, die als een eenheid worden gezien. Die visie staat bekend als de procesfilosofie of het procesdenken. Het oordeel van Philipse over theologie zou vermoedelijk dan ook genuanceerder zijn geweest, als ook de procestheologie ter sprake zou zijn gekomen.

Wat dat betreft is er echter iets merkwaardigs aan de hand. Ook in filosofische kringen in Nederland is namelijk de bereidheid om serieus kennis te nemen van het procesdenken niet bijster groot.Intussen bestaat het Center for Process Studies in Claremont (USA) al 25 jaar. Het zou goed zijn als ook in Nederlandse universiteiten, theologen meer aandacht zouden hebben voor de procestheologie en filosofen voor procesfilosofie.

    • Ir. Ben Crul