Teugelloos (1)

Het is niet voor het eerst dat H. Philipse in NRC Handelsblad of bij andere gelegenheden zijn ongenoegen over theologie en godsdienst presenteert. Ook deze keer zijn de reacties van collegae hoogleraren en theologen voorspelbaar (NRC Handelsblad, 10 januari).

Wat mij opvalt in deze discussie is dat christenen tegenwoordig geacht worden 'het wandelen over water', 'het veranderen van water in wijn', etc. symbolisch te zien. Als zeer luie christen meen ik me te herinneren dat je christen was als je geloofde dat 'J.C. van Nazareth voor de mensheid gestorven was en vervolgens uit de dood verrees'. Voor iemand die zoiets kan, moeten de andere demonstraties toch kinderspel zijn! Dus als je gelooft in de verrijzenis moet het weinig moeite kosten te geloven dat de andere gebeurtenissen op waarheid berusten. Waarom dan toch symbolisch?

Is die verrijzenis soms ook symbolisch? Zoiets moet toch zijn opgevallen destijds; dit moet te controleren zijn. Philipse en zijn collegae weten precies hoe de wieren er 570 miljoen jaar geleden uitzagen en hoe wij hieruit zijn geëvolueerd, dat de aarde 4 miljard jaar bestaat en het heelal 18 miljard jaar geleden uit niets ontstond.Van symboliek is bij dit alles geen sprake. Is er dan inmiddels aangetoond dat J.C. van Nazareth net als ieder mens gewoon dood is gebleven? Daar zou ik dan graag iets over horen; dat is tenminste nieuws. De beweringen van Philipse zijn dat allang niet meer, die stammen uit de tijd van Heisenberg en Schrödinger, maar misschien is de filosofie daar nog niet aan toe.

    • J.W. van Zijl