Snorfietsen

Importeurs willen geen opvoerbare snorfietsen meer leveren. Heeft de minister zich gerealiseerd, dat deze heren hiermee onzin beloven? Een voertuig, dat je niet op kan voeren, kun je ook niet meer repareren (NRC Handelsblad, 10 januari). En omdat de snorfietsmotoren terwille van onderhoud en reparatie niet dichtgelast of dichtgeklonken zijn, en ook niet verzegeld, zijn zij dus opvoerbaar.

Want wat is verschil tussen het vervangen van een versleten onderdeel door een 'gewone' nieuwe en het vervangen door een opvoer-onderdeel, bijvoorbeeld uit een brommer van hetzelfde merk? En wat is het verschil tussen het afstellen van carburateur en ontsteking terwille van milieu en zuinigheid en het afstellen op meer vermogen?

Overigens, het schijnt bij het ministerie van verkeer en waterstaat bon ton te zijn, zich niets van praktijkmensen aan te trekken. Anders was het onder een van de voorgangers van minister Jorritsma niet gebeurd, voor bromfietser de helmplicht in te voeren zonder gelijktijdig achteruitkijkspiegels verplicht te stellen.

Iedere motorrijder had de experts kunnen vertellen, dat je met helm bijna de helft van je gezichtsveld kwijt bent. De desastreuze gevolgen van de eerste jaren brommerhelm zijn bekend.

    • Christian Von Klösterlein