Protest tegen militair oefendorp

GRONINGEN, 16 JAN. De Waddenvereniging is tegen uitbreiding van het militaire oefendorp bij de kazerne in het Lauwersmeergebied. Staatssecretaris Meijling (defensie) heeft laten weten het dorp te willen uitbreiden. Volgens de Waddenvereniging leidt dat tot ontoelaatbare overlast voor het milieu omdat kwetsbare natuurgebieden geen extra militaire activiteiten kunnen verdragen.