Overleg in Hongkong over geld Marcos

MANILA, 16 JAN. In Hongkong zijn gisteren besprekingen begonnen over de verdeling van de in Zwitserse banken bevroren tegoeden van de voormalige Filippijnse president Ferdinand Marcos. De besprekingen worden gevoerd door vertegenwoordigers van de Filippijnse regering, organisaties van slachtoffers van het regime-Marcos en van twee Zwitserse banken. Op rekeningen van de familie-Marcos in Zwitserland staat naar schatting 475 miljoen dollar (ongeveer 710 miljoen gulden).

Imelda Marcos, de weduwe van de in 1986 uitgeweken en in 1989 overleden president, noemde de besprekingen zondag onderdeel van “een al tien jaar durende samenzwering tegen de familie-Marcos”.

Mevrouw Marcos zal, zo zei ze, de uitkomst van deze besprekingen niet respecteren en houdt vast aan haar aanspraak op de tegoeden. Zwitserland bevroor de tegoeden in 1986 op verzoek van de toenmalige Filippijnse regering onder leiding van president Corazón Aquino.

Zowel de huidige Filippijnse regering als vertegenwoordigers van slachtoffers van de dictatuur van Marcos maken aanspraak op de tegoeden van de voormalige president. De opeenvolgende regeringen in Manila hebben sinds de machtsovername in 1986 altijd beweerd dat Marcos in de twintig jaar dat hij het land regeerde vijf miljard dollar (ongeveer zeveneneenhalf miljard gulden) heeft onttrokken aan de Filippijnse economie. Een deel van dat geld zou zijn gestort op Amerikaanse en Zwitserse banken.

In een rechtszaak, in de Verenigde Staten aangespannen door slachtoffers van Marcos, oordeelde een jury eerder dat de slachtoffers recht hebben op schadevergoedingen die gezamenlijk 1,9 miljard dollar (ongeveer 2,9 miljard gulden) bedragen. De jury oordeelde dat de gelden daarvoor moeten komen uit het vermogen van Marcos.

De besprekingen in Hongkong worden gehouden op initiatief van de twee Zwitserse banken, die vrezen dat zij dubbel worden aangesproken met betrekking tot de tegoeden van Marcos: eenmaal door de Amerikaanse justitie en eenmaal door de Filippijnse regering. (AP, Reuter)